Alecta

Många kombinerar redan pension med jobb

Dela

Alecta har låtit analysera över en halv miljon svenskars ekonomi och kan nu visa att var fjärde 70-åring och var tionde 77-åring jobbar i någon utsträckning. De flesta jobbar vidare helt frivilligt och anger stimulerande arbetsuppgifter som främsta skäl. Samtidigt påbörjas pensioneringsprocessen redan vid 61 år för många, då fler och fler börjar kombinera pension med jobb.


Källa: SCB, bearbetning Alecta

Alectas analys har utgått från deklarerade inkomster från inkomstskatteåret 2016. Sedan har dessa delats upp i arbets- och pensionsinkomst. Sammantaget ger det en helt ny bild av hur pensioneringen går till.

Fredrik Palm, chef för Produkt och analyschef på Alecta kommenterar: ”Detta visar klart och tydligt att pensionering inte sker över en natt. Det är en process som för många pågår under ett decennium. Det faktum att var fjärde 70-åring jobbar i någon utsträckning tycker jag är slående.” 

Vidare anges de två vanligaste skälen till att jobba efter pensionsåldern vara stimulerande arbetsuppgifter och att de inte vill känna sig som pensionärer. Endast 2 av 10 anger att de måste jobba vidare för att klara vardagsutgifterna och 3 av 10 för att få en högre pension. Samtidigt är det viktigt att påpeka att skillnaden mellan män och kvinnor är stora. Nära var tredje kvinna uppger att de måste jobba vidare för att klara av vardagsutgifterna, men endast var tionde man uppger samma svar.


Källa: Ipsos, bearbetning Alecta
Diagrammet visar i procent andelen som svarat 1-2 (grön) eller 4-5 (blå) på en femgradig skala där 1 = ingen betydelse och 5 = avgörande betydelse.

Alecta har även analyserat storleken på inkomsterna. Slutsatsen är att det i stor utsträckning rör sig om mindre jobb då storleken på inkomsterna är mycket mindre än andelen som jobbar. Vid 70-års ålder kommer var tionde inkomstkrona från arbete och mindre än var fyrtionde krona vid 77-års ålder.


Källa: SCB, bearbetning Alecta (kapitalinkomst och transfereringar har blivit borträknade från årlig inkomst)

Fredrik Palm, chef för Produkt och analyschef på Alecta konstaterar: ”I kronor och ören rör sig inkomsten från jobb efter pensionen om små belopp, men det är uppenbart att jobbet spelar en stor roll för människor och jag tycker det är glädjande att de allra flesta gör det för att de vill.”

Vid frågor, kontakta:

Jacob Lapidus, Chef Extern kommunikation & presschef
jacob.lapidus@alecta.se
+46 76 16 43 959 

Om undersökning Vad är orsaken till att jobba efter pensionsåldern:

Undersökningen genomfördes under maj 2019 av Ipsos i form av frågor ställda till Ipsos rikstäckande webbpanel.

Frågorna ställdes till ett urval åldersgrupper, som mot bakgrund av resultatet från analysen av SCB-analysen bedömts vara särskilt relevanta för frågor om arbete i ”normal” pensionsålder:

 Totalt genomfördes 2 317 st. intervjuer varav

  • 435 st. bland personer som vid intervjutillfället var 58 år
  • 433 st. bland 63-åringar
  • 464 st. bland 66-åringar
  • 490 st. bland 68-åringar
  • 495 st. bland 72-åringar

Observera att den aktuella frågan ”vad är orsaken till att du arbetar?” endast ställdes till de av 66-, 68- och 72-åringarna som uppgett att de arbetar, totalt 284 st.

Nyckelord

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum