SBAB Bank

Marginell ökning av skilsmässor under pandemin

Dela

Landets domstolar registrerade 31 797 ansökningar om skilsmässa under 2020. Det är 358 fler än under 2019. September och oktober toppade skilsmässostatistiken.

2020 blev för många ett påfrestande år. En del förlorade inkomsten till följd av pandemin, och alla har i olika grad fått ställa om till det nya livet med allt snävare rörelseytor. Utlandsresor har uteblivit för de allra flesta och det sociala livet har varit starkt begränsat. Att arbeta hemifrån har blivit vanligare än att åka till en fysisk arbetsplats. Pandemin har lett till att många spenderar mer tid hemma med familjen. SBAB ställde i augusti i fjol frågor om hur människor som arbetat hemifrån upplevt det. 60 procent tyckte att distansarbetet påverkat dem positivt. 46 procent upplevde att privatlivet förbättrats med pandemin.

Flest skilsmässor i september och oktober

Under fjolåret kom det totalt in 31 797 skilsmässoansökningar. Flest ansökningar registrerades under september och oktober.

Flest separationer sker i relationer utan barn och i barnfamiljer är det vanligare att separera när barnen är i övre tonåren. Sker skilsmässan med minderåriga barn inom familjen kan det innebära extra jobb. För många innebär det att hitta två nya bostäder i närheten av den gamla gemensamma, så att barnen kan ha kvar sitt sociala liv och gå kvar i samma skola eller förskola. Vid flytt på grund av en separation blir tidsaspekten viktigare än för andra. Ofta går det inte att skjuta på separationen för att invänta en mer fördelaktig bostadsmarknad. Att köpa nyproduktion kan innebära väntetid till inflyttning och nyproduktion är därför sällan ett alternativ för den som flyttar i samband med en separation.

- Många hade nog trott att skilsmässorna skulle skjuta i höjden under pandemin, men så har det inte blivit riktigt. Ett skäl till det kan vara att det ökade hemarbetandet gör det lättare att få ihop vardagspusslet. Tid som annars lagts på resor mellan hemmet och jobbet kan nu läggas på annat, med minskad stress som följd, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Antal skilsmässor i Sverige 2019 och 2020

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt

2020

2 745

2 740

2 625

2 754

2 572

2 572

2 664

2446

2 980

2 820

2 574

2 305

31 797

2019

2605

2495

2681

2502

2717

2622

2607

2543

2612

3004

2635

2416

31 439

Källa: Domstolsverket 

Svårt att köpa bostad

I en undersökning från hösten 2020 konstaterade SBAB att det är svårare för kvinnor att köpa bostad efter en separation. Baserat på medelpris på en trea och medellön kunde en man köpa en trea i 8 av Sveriges största 20 kommuner. För en kvinna med en medellön och som behöver köpa en trea gick kalkylen inte ihop i någon av kommunerna.

- En ny tillvaro ska byggas upp när man separerar. Bland annat ska vardagsekonomin fungera på en lön. Höga priser, kontantinsats och amorteringkrav samt långa kötider till hyresrätter bildar tillsammans en hämsko. Det förekommer att par fortsätter att bo ihop trots att förhållandet är över. Och föräldrar som väntar med att separera till dess barnen är utflugna. Jag lider med alla som inte kan ta sig vidare på grund av hur bostadsmarknaden ser ut, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Det sista man tänker på som nygift är att livet kan förändras. Försök ändå att tänka och planera framåt. Det kan du göra genom att till exempel sikta på att ha ett sparande. Skriv papper på det som berör dig och din partner. Och ställ dig i bostadskö, säger Claudia Wörmann

Fem tips på bostadsmarknaden för den som separerar

1. När skilsmässan är ett faktum, försök att vara mer rationell än känslomässig. Är det svårt – ta hjälp, antingen av jurist eller annan part som ni känner förtroende för.
Försök att vara rättvisa mot varandra. Felaktigheter kan leda till känslan av orättvisa som du får dras med i resten av ditt liv.

2. Separerar ni med barn, försök att se till barnens bästa. När ni väl är separerade, försök att hitta en balans mellan vem som köper vad. Det händer att barn blir kompenserade materiellt för att en eller båda föräldrarna känner skuld och skam, eller börjar tävla om barnens gunst.

3. Skynda långsamt. Hittar du inte bostaden du vill ha försök lösa boendesituationen temporärt. Prata med dem du känner att du vill öppna dig för: det kan kanske finnas en tillfällig lösning under tiden som du letar.

4. När du väl hittar din bostad, var snäll mot dig själv och låt färdigställandet ta tid. Ett gemensamt hem ska bli två nya. Ta en sak i taget. Nya möbler och husgeråd kan kosta mycket. Kolla in möbler och husgeråd på nätet.

5. Sker separationen på grund av att någon i er relation träffat en annan, läs på om särkullsbarn och allt annat som rör det juridiska vid nya familjekonstellationer.

Statistiken
Statistiken om antalet skilsmässoansökningar kommer från Domstolsverket. Undersökningen om trivsel under pandemin genomfördes av United Minds på uppdrag av SBAB mellan den 5 och 12 augusti 2020. Undersökningen om svårighet att få ihop kalkylen för en trea vid en separation går att läsa här.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/


SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 285 000 och 381 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2020). Antal medarbetare (FTE) är 748. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Trend mot ännu större underskott av nyproducerade villor25.2.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Det sjunkande byggandet av bostadsrätter i Stockholms län har lett till balans mellan efterfrågan och utbudet i tidigare överskottskommuner men samtidigt till begynnande underskott i andra kommuner. Bristen på nya villor i länet är fortsatt stor och ingen vändning finns i sikte. Även i delar av Västra Götalands län är bristen på nya villor stor - samtidigt som trenden går mot ett tydligt överskott på nya hyresrätter. I Malmö kommun råder fortsatt överskott på bostadsrätter och även i Skåne län går trenden åt brist på villor. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal 4, 2020.

Flest drömmer om att åka till Sälenfjällen23.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Om svenska folket själva får välja destination i svenska fjällen är det Sälen som lockar mest. En av fyra brukar normala år resa bort på sportlovet, och vanligast är att resa inom Sverige. 31 procent bedömer att deras intresse för att besöka svenska fjällen har ökat i och med pandemin. Under året har dock många fått ändra sina resplaner. Vanligaste orsaken till att inte åka någonstans är rädslan för smittspridning, och det är också vanligt att stanna hemma då det inte anses vara socialt accepterat att resa iväg. 27 procent tror att det blir dyrare att åka utomlands efter pandemin, och lika stor andel säger att de kommer att semestra mer i Sverige i framtiden.

Coronaparadoxen i bostadspriserna fortsätter – eller?17.2.2021 06:00:00 CETPressmeddelande

BNP växer i år med 2,8 procent och arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Antalet påbörjade nya bostäder faller med fyra tusen samtidigt som bostadspriserna stiger med 5-6 procent. Den senare prognosen är mycket osäker. Det ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu högre prisuppgång än i prognosen men också en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor att beakta, även om inflationen väntas bli fortsatt låg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum