VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Megatrender formar framtida gator

Dela

Framtidens gator har höga krav att leva upp till, både när det gäller teknisk konstruktion och byggande. VTI-forskare söker smarta lösningar för att möta fyra megatrender: Urbanisering, digitalisering, elektrifiering och klimatförändringar.

I nuläget saknas det ännu förslag på teknisk utformning av en gata eller vägöverbyggnad anpassad för att möta alla dessa framtida utmaningar, enligt forskaren Dina Kuttah som tagit fram rapporten Smarta Gator: Teknisk konstruktion och byggande.

– Det har varit utmanande och samtidigt lovande. Det har varit möjligt att kontrollera att de olika tekniska lösningarna fungerar. Det gör de tekniskt sett, ett bekymmer är däremot om de är hållbara och ekonomiskt försvarbara, säger Dina Kuttah.

Rapporten presenterar modeller och förslag till testbäddar för framtidens multifunktionella gator. Här är några exempel:

Underjordiska infrakulvertar kan förebygga framtida uppgrävning av gatorna för rörunderhåll.

Elektriska fordon kommer inte längre kräva laddstationer längs gatans sidor. Det nya konceptet med dynamiskt laddande fordon möjliggör laddning av fordon under körning med teknik inbäddad i vägkroppen.

Autonoma och halvautonoma lastbilar kan därmed leda till smalare körfält. Större trafikvolymer av dessa mer enhetliga fordonstyper kan också orsaka mer beläggningsskador som spår och sprickor. Gatorna behöver bli förstärkta med en remsa av betong eller stålnät som placeras under hjulspåren. Ett alternativ är en tjockare väguppbyggnad eller att förstärka hela asfaltytan genom att använda fiberarmerad asfalt.

Klimatförändringar kan leda till fler översvämningar. Ny teknik finns med konstruktioner under mark för att hantera dagvatten, dränerande marksten och asfalt, lagringstankar och smarta fällkoncept. Problemet med kraftiga snöfall och halka under vintrarna går att lösa med rör under ytan för värmesystem.

Ett annat sätt att få en mer flexibel utformning är omkonfigurerbara gator – med byggnadsmaterial som är enkla att installeras och tas bort.

– De här lösningarna är ännu inte testade för trafik under längre perioder – därför är det lämpligt att använda VTI:s Heavy Vehicle Simulator (HVS), som simulerar verklig belastning från tunga fordon och ger möjlighet att studera hur olika typer av väguppbyggnader klarar tung trafik.

Rapporten är en del av projektet Smarta gator som finansieras av Vinnova. Projektet pågår 2019 till 2022 och är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola, VTI, Spacescape, Sweco och White.

Smarta Gator : Teknisk konstruktion och byggande (diva-portal.org)

Nyckelord

Kontakter

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken1.10.2021 12:28:33 CEST | Pressmeddelande

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum