World Animal Protection Sverige

Mercosuravtalet kan förvärra djurplågeri och utrotning i Amazonas

Dela

Välkända europeiska finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogning i Amazonas och Cerrado. Bankerna förvärrar därmed klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och bidrar till djurlidande. Förslaget till frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur kommer att förvärra krisen.

En ny rapport från World Animal Protection visar att banker, pensions- och försäkringsbolag finansierar företag kopplade till nötkötts- och sojaproduktion i Brasilien. Där skövlas regnskog och savanner – lagligt eller olagligt – för att producera kött och djurfoder.

Under de senaste fem åren har de 10 största finansinstituten i EU investerat 80 miljarder euro i företag som Cargill, Danone, Carrefour och JBS. EU-medborgare har alltså ovetandes bidragit till denna ohållbara handel genom sina besparingar och pensioner.

Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige säger:

”Banker, försäkrings- och pensionsbolag har en skyldighet gentemot sina kunder att investera ansvarsfullt och etiskt. Vår rapport visar att stora europeiska finansinstitut sviker sina kunders förtroende och investerar i företag som driver på klimatförändringar, förstör livsmiljöer för både människor och vilda djur samt stödjer det största djurlidandet i världen – djurfabriker.”

Amazonas regnskog skövlas i rasande takt – varje minut skövlas en yta stor som en fotbollsplan för att göra plats för odlingar och betande djur. Amazonas är hem för miljontals arter, som lider och hotas av utrotning när deras livsmiljö förstörs.

Chockerande nog kan så mycket som 17% av det nötkött och 20% av den soja som EU importerar från Amazonas och Cerrado vara uppblandad med illegal produktion – alltså från platser där skogen skövlats illegalt. Den största drivkraften för skövlingen är den industrialiserade djuruppfödningen. Globalt föds 70 miljarder djur upp i denna industri – merparten i system som hindrar dem att utföra naturliga beteenden och röra sig fritt.

Frihandelsavtalet som ingicks av EU och Mercosur i juni 2020 kommer att förvärra läget i Brasilien. Enligt en fransk konsekvensstudie skulle avtalet leda till att 25% mer skog skövlas varje år under de kommande sex åren.

”EU bör inte ratificera EU-Mercosur-avtalet utan att i grunden omförhandla villkoren. Som det ser ut är det en dålig affär för djur, jorden och människor och inte i linje med de strategier som EU antagit enligt den gröna given. Avtalet kommer att driva på intensifieringen av djurproduktionen än mer, vilket inte bara innebär lidande för de djur som föds upp i djurfabriker utan även bidrar till att arter utrotas, regnskog skövlas och klimatkrisen förvärras. EU måste helt ändra sin strategi när det gäller handelspolitik,” säger Reineke Hameleers, chef för Eurogroup for Animals, som är EU:s paraplyorganisation för djurskyddsorganisationer.

Eurogroup for Animals och World Animal Protection uppmanar finansinstitut att implementera policyer och system för att kunna uppfylla:

  • Spårbarhet genom hela leverantörskedjan, nolltolerans mot avskogning, granskning av och dialog med företag och uteslutande av de företag som inte vill förbättra sig, samt transparens.
  • Bli en del av övergången till ett humant och hållbart livsmedelssystem genom att halvera investeringarna i animaliskt protein till år 2040 och avveckla stödet till ohållbar foderproduktion åt djurindustrier.

Mercosur-avtalet bör omförhandlas för att bland annat:

  • Inkludera djurskydd i alla handelsförmåner för animaliska produkter.
  • Erkänna försiktighetsprincipen inom livsmedelssäkerhet 
  • Granska tillgången till EU:s inre marknad för att ytterligare begränsa den volym som beviljas i tullkvoter för djurbaserade produkter, särskilt för nöt- och kycklingkött.
  • Klargöra att bestämmelser kring märkning inte hindrar EU från att anta en metod för märkning av importerade varor. Säkerställa en fungerande granskning av effekterna av handelsavtalet – på djur, miljö och människor. Detta kan göras genom att stärka Trade and Sustainable Development-kapitlet.
  • Den kommande ”EU-avskogningslagen” från EU-kommissionen måste förhindra import av alla varor kopplade till avskogning, inklusive kött och foder som soja.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

World Animal Protection Sverige
World Animal Protection Sverige
Hantverkargatan 5 s
11221 Stockholm

08-6177970http://www.worldanimalprotection.se

Vi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen. Vi samarbetar med organisationer, företag och enskilda runt hela världen och är rådgivare åt FN, EU, regeringar och myndigheter. Vi är insatta i djurskyddsfrågor, såväl i Sverige som globalt. 

Våra arbetsområden är djur i samhällenlantbruksdjurkatastrofdrabbade djur och vilda djur.

Följ World Animal Protection Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Animal Protection Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum