Skogsstyrelsen

Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

Dela

Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten.

8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills. Foto: Skogsstyrelsen.
8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills. Foto: Skogsstyrelsen.

Den torra sommaren 2018 slår fortfarande hårt mot granskogarna i södra och mellersta delarna av landet. Torkan gjorde att antalet granbarkborrar ökade kraftigt, vilket fortfarande får förödande konsekvenser för många skogsägare.

– Granbarkborren orsakar enorma ekonomiska förluster för många skogsägare som tvingas avverka angripen skog i förtid. Trots ett mer varierat sommarväder och de många insatser som gjorts de senaste två åren för att bekämpa granbarkborren, har vi fortfarande stora problem med skador, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Största skadorna någonsin
Den slutliga inventeringen av årets skador har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen. Resultatet visar att knappt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills.

– Totalt sett är det ungefär lika mycket skador i de båda landsdelarna, men skadorna per hektar är störst i Svealand eftersom vi har mindre granskog där jämfört med i Götaland, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU.

Många angripna träd står kvar
Inventeringen, som utfördes under september och oktober, visade även att så mycket som 75 procent av de träd som angripits under året stod kvar. En fjärdedel hade avverkats och transporterats bort från skogen.

– Vi vet att många skogsägare och skogsbolag kämpar med att få ut så mycket angripet virke som möjligt under sommaren när bekämpningen är som effektivast, men uppenbarligen finns det mer att göra. Det allra viktigaste för att bekämpa skadorna är att man söker upp, avverkar och transporterar bort skadade granar i ett så tidigt skede som möjligt efter att granbarkborrarna angripit träden, säger Lennart Svensson.

Den totala volymen skadade träd är enligt denna inventering 3,8 miljoner kubikmeter i Svealand och 4,1 miljoner kubikmeter i Götaland. Av de knappt 8 miljoner kubikmeter som skadats finns närmare 6 miljoner i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar samt Blekinge län.

Inventeringen genomfördes inom ramen för Nationell Riktad Skadeinventering på ett urval av Riksskogstaxeringens provytor. Totalt inventerades 653 ytor i Götaland och Svealand. Tidigare år har Skogsstyrelsen inventerat skadorna med andra metoder, vilket gör att siffrorna på skadenivåerna inte är helt jämförbara.

Läs rapporten från SLU: Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020 

Läs mer om granbarkborre

Mer information:
Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen. Tel. 0470-72 61 31. Lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Sören Wulff, miljöanalysspecialist, Sveriges Lantbruksuniversitet. Tel. 090-7868352, soren.wulff@slu.se

Martina Tedenborg, kommunikatör, Skogsstyrelsen. Tel. 036-35 93 07, martina.tedenborg@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills. Foto: Skogsstyrelsen.
8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills. Foto: Skogsstyrelsen.
Ladda ned bild
Lennart Svensson,  nationell skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen. Foto: Camilla Zilo
Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen. Foto: Camilla Zilo
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum