Linköpings kommun

Mindre avgifter för restaurang- och hotellbranschen

Dela

Många branscher har haft ett tufft år på grund av vikande besökssiffror under pandemin. För att stödja restaurang- och hotellbranschen slopas avgifter för serveringstillstånd under 2020. Dessutom slopas indexuppräkning för livsmedelskontroll under 2021.

Tisdagen den 8 december beslutade Linköpings kommunfullmäktige att ge kommunens nämnder tillfällig befogenhet att sätta ned eller helt efterge avgifter för näringslivet, som en stödåtgärd för företag som drabbats av pandemin. Nu har två olika nämnder beslutat om mindre avgifter.

Serveringstillstånd utan kostnad 2020

Restaurangägare med serveringstillstånd drabbas särskilt hårt av de effekter som restriktionerna för att hindra smittspridning av covid-19 innebär. Social- och omsorgsnämnden beslutar därför att inte ta ut avgift för:

  • Prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.
  • Tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.

Det innebär att årets utskickade fakturor gällande tillsynsavgift för serveringstillstånd ska makuleras och därmed inte behöver betalas. Redan inbetalda avgifter för tillsyn kommer att återbetalas.

- Den andra vågen och ytterligare skärpta restriktioner gör att många har det ännu tuffare nu. Från kommunens sida vill vi stötta där det ger som mest effekt och genom en allmän nedsättning av årets tillsynsavgifter för serveringstillstånd till noll kan vi bidra med en pusselbit som gör att så många restauranger som möjligt kan överleva krisen, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Slopad indexuppräkning för livsmedelskontroll 2021

Före utgången av varje kalenderår beslutar bygg- och miljönämnden om nästa års avgift. Detta kallas indexuppräkning och görs varje år grundat på utvecklingen för arbetskostnadsindex. Enligt SCB:s officiella statistik har arbetskostnadsindex ökat med 3,3 procent under 2020, vilket i vanliga fall också hade blivit årets höjning av timpriset för livsmedelskontroll. Men för restauranger och andra företag som hanterar livsmedel har bygg- och miljönämnden bestämt att avstå från den årliga indexuppräkningen av avgiften för livsmedelskontroll för det kommande året.

- Vi vill stötta näringslivet på de sätt vi kan så att våra företag och jobb finns kvar även efter pandemin. Detta är en viktig signal från kommunens sida, där vi vill underlätta en svår situation för många i vårt viktiga näringsliv, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Linköpings kommun kommer att undersöka vilka ytterligare möjligheter som finns när det gäller att stödja och underlätta för näringslivet framgent.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum