Industrirådet

Minskad industriproduktion i Sverige leder till högre koldioxidutsläpp globalt

Dela

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

Rapporten tar sin utgångspunkt från EUs nya intresse för industripolitik och dess påverkan på svensk industri och fokuserar främst på två områden:

1) Kompetensförsörjning i relation till den tekniska utvecklingen.

2) Klimatet och då framför allt det koldioxidläckage som sker när svensk industri tappar marknadsandelar som övertas av producenter i andra länder med högre utsläpp.

EUs nya industripolitik uppvisar ett ökande inslag av grön protektionism som i slutändan riskerar att orsaka större koldioxidutsläpp globalt. Rapporten visar att eftersom svensk industri i genomsnitt släpper ut mindre koldioxid per exporterad dollar är det bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige än från andra länder.

Ola Bergström är en av författarna till rapporten och ordförande för Industrins ekonomiska råd:

-  Sverige är ett litet exportberoende land. I den här rapporten tittar vi närmare på hur exporten inte enbart bidrar till samhällsekonomiskt välstånd och sysselsättning. Den kan också bidra till att minska de globala utsläppen, men det förutsätter en konkurrenskraftig svensk industri.

Unionens förbundsordförande Martin Linder:

-  En central utmaning för svensk industri framöver, och där bollen i stor utsträckning ligger här på hemmaplan, är industrins kompetensförsörjning. Vi har på många sätt bättre förutsättningar än i många andra europeiska länder, men utmaningarna är trots det stora. Här måste vi fortsätta att jobba tillsammans, parterna och politiken.

Teknikföretagens VD Klas Wåhlberg:

-  Rapporten visar vilken stor roll en konkurrenskraftig svensk industri spelar för det globala klimatet. Konkurrenskraften har i sin tur gynnats av EU:s inriktning att skapa en inre marknad, ökad konkurrens och ett fritt flöde av arbetskraft och kapital. Det är den allra bästa industripolitiken.

Industrins ekonomiska råd utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. Industrins ekonomiska råds uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i Industrins ekonomiska råd är:

  • Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. (ordförande)
  • Erika Färnstrand Damsgaard, Filosofie doktor, forskningschef konjunkturinstitutet
  • Karin Olofsdotter, Docent, Lunds Universitet

För frågor kontakta:

Julius Petzäll Mendonca, pressekreterare Industrirådet – 070 660 91 29
julius.petzall@gsfacket.se


Ola Bergström, ordförande för Industrins ekonomiska råd – 031 786 15 44
ola.bergstrom@handels.gu.se

R
apporten finns att läsa på Industrirådets hemsida här. 

Nyckelord

Om

Industrirådet
IndustrirådetIndustrirådet är parternas gemensamma plattform för att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda.

Följ Industrirådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industrirådet

Är vi på väg mot grön protektionism? Pressinbjudan till ny rapport av Industrins ekonomiska råd13.10.2021 15:06:15 CEST | Pressinbjudan

Press och media hälsas välkomna att närvara vid en presentation om Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning. Rapporten belyser EUs industripolitik och dess effekt på kompetensförsörjning och klimatet. Välj själv om du önskar delta på plats eller via länk.

Ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd (IER) - Långsiktiga trender – Klimatet, Teknologin, Demografin och Produktiviteten2.10.2019 09:45:00 CEST | Pressmeddelande

IER:s nya rapport tar upp den globala nedväxlingen i produktivitetstillväxten och fokuserar där på utvecklingen på bransch- och företagsnivå. Författarna skriver också om den demografiska situationen och migrationen samt analyserar vilken betydelse artificiell intelligens kan få. Andra utmaningar som avhandlas i rapporten är handelskonflikten mellan USA och Kina samt klimatomställningen. Så här sammanfattar rapportens författare de viktigaste slutsatserna: De avancerade ländernas tillväxt har dämpats efter finanskrisen. Som vi visar i rapporten har marknadsekonomin i och för sig haft ojämn tillväxt så länge som den funnits och det är bland annat knutet till i vilken takt teknologiska landvinningar sprids i samhället. Ekonomisk tillväxt har också visat sig vara ojämn mellan länder och näringsgrenar. Produktiviteten utvecklas dessutom ojämnt mellan företag inom samma näringsgren och studier visar att spridningen mellan högproduktiva och lågproduktiva företag ökat i de flesta länder. Det

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum