Moderaterna

Moderaternas plan för att hantera elkrisen på kort och lång sikt

Dela

Sverige befinner sig i mycket allvarlig situation. Elpriserna är så höga att människor inte har råd att bo kvar i sina hem och företag går i konkurs. Det finns en verklig risk för strömavbrott i vinter.

Det krävs handling här och nu. Därför har Moderaterna lagt fram en omfattande plan för att hantera elkrisen. Det är akuta åtgärder för att säkra tillgången på el och stötta hushåll och företag ekonomiskt under hösten och vintern. Det är också åtgärder för en långsiktigt stabil, billig och fossilfri elförsörjning med ny kärnkraft.

Socialdemokraterna har skapat elkrisen. En moderatledd regeringen kommer att prioritera att lösa den och fortsätta det arbete som EU-kommissionen har tagit initiativ till. I Sverige ska ingen behöva känna oro för sin elräkning.

Akuta åtgärder för att hantera elkrisen i höst och vinter

 • Högkostnadsskydd till drabbade hushåll och företag ska vara på plats senast 1 november – med retroaktiv utbetalning från augusti. Vi vill återföra 90 miljarder kronor till hushåll och företag vintern 2022–2023. Utformning tas fram av Svenska kraftnät.

 • Aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar för mer elproduktion. I första hand vill vi använda den stora outnyttjade kapaciteten i Sveriges kraftvärmeverk. Svenska kraftnät ska se till att alla anläggningar är tillgängliga.

 • Ta bort hinder för kraftvärme. För att snabbt öka produktionen i kraftvärmeverken ska kraftvärmeskatterna som Socialdemokraterna har infört avskaffas.
  Stöd till energieffektivisering för privatpersoner. Gör det billigare för privatpersoner att minska sin elkonsumtion, t.ex. genom bättre isolering och installation av värmepump. Staten tar 20 procent av kostnaden för material och arbete.

 • Krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet. Krav på att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska minska sin icke-nödvändiga elförbrukning, med stöd av Energimyndigheten. Detta gäller inte sjukhus, äldreomsorg och liknande verksamheter. 

Åtgärder för en stabil, kostnadseffektiv och fossilfri elförsörjning

Vid ett maktskifte kommer staten fullt ut att backa upp kärnkraften. Moderaterna kommer rivstarta arbetet med att skapa ekonomiska, politiska och regulatoriska förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

 • Stöd till ny kärnkraft i form av särskilt förmånliga gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor. Det beräknas räcka till tio stycken konventionella reaktorer eller fler modulära reaktorer.

 • Ny styrning av statliga Vattenfall. Bolaget ska bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion. Bolaget ska också återuppta arbetet med att bygga nya reaktorer vid Ringhals, ett arbete som Socialdemokraterna avbröt så fort de fick makten 2014.

 • Skadestånd från staten vid nedläggning. Staten garanterar nybyggd kärnkraft rätten till drift under hela sin tekniska livslängd. Om staten tvingar fram en nedläggning ska ägaren ha rätt till skadestånd.

 • Statligt ansvar för kostnadsökningar. Staten ska ta hela kostnadsökningen som uppstår till följd av förändrade säkerhetskrav under konstruktionstiden.

 • Snabbspår för kärnkraft. Staten ska tala med en röst i tillståndsprocessen och ärenden som rör byggnation av ny kärnkraft ska behandlas med förtur.

 • Nytt regelverk för SMR och slopad ansökningsavgift. Regelverket ska medge typgodkännande för SMR. Ansökningsavgifter för nya kärnkraftreaktorer slopas.

 • Ändra det energipolitiska målet. Från 100 procent förnybar elproduktion 2040 till 100 procent fossilfri elproduktion 2040.

 • Svenska kraftnät ska upphandla planerbar elproduktion. Svenska kraftnät ska upphandla planerbar kraftproduktion på den ordinarie elmarknaden som stärker elsystemets stabilitet.

 • Elproduktion som tillhandahåller viktiga stödtjänster ska ges ersättning för detta. Ge ersättning till planerbar kraft för den stabilitet som den ger elsystemet.

 • Ändra lagen så det blir möjligt att bygga reaktorer på fler platser och att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt.

Kontakter

Om

Moderaterna
Moderaterna
Blasieholmsgatan 4A
11148 Stockholm

08-6768000http://www.moderaterna.se

 Sverige ska vara möjligheternas land. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå  – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har. Sverige ska vara ett land där klassresor är möjliga - barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid.

Följ Moderaterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna

Moderaterna stärker partiorganisationen med två biträdande partisekreterare25.11.2022 15:42:54 CET | Pressmeddelande

Moderaterna inrättar två nya tjänster som biträdande partisekreterare vid sidan av den nyutnämnda partisekreteraren Karin Enström. Syftet är att stärka partiorganisationen med sikte på valen 2024 och 2026. Karin Juhlin utses till biträdande partisekreterare med ansvar för utveckling och organisation medan Martin Borgs utses till biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation. – Jag är glad att Karin Juhlin och Martin Borgs tackat ja till dessa uppdrag. Med Karin Enström i spetsen får vi en stark trio som kan leda Moderaterna under denna viktiga mandatperiod, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. – Karin och Martin har spelat avgörande roller för Moderaterna under de senaste åren och jag är mycket glad att de vill axla ett ännu större ansvar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att ytterligare stärka Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Karin Juhlin utses till bit

Mikael Sandström ny chef för Moderaternas riksdagskansli24.10.2022 14:34:12 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna har rekryterat den förre statssekreteraren Mikael Sandström som ny chef för partiets riksdagskansli. Han efterträder Anna Pettersson Westerberg som utsetts till statssekreterare i Socialdepartementet. - Vi har höga ambitioner för vår arbete i riksdagen under den kommande mandatperioden. Därför är jag glad att Mikael Sandström axlat uppgiften att leda vårt riksdagskansli. Han är mycket väl lämpad för uppgiften, säger Karin Enström, Moderaternas partisekreterare. Mikael Sandström är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han var statssekreterare åt statsminister Fredrik Reinfeldt och chef för Moderaternas samordningskansli 2006-2014. Under dessa år var han även riksdagsledamot, men tjänstledig. Mikael Sandström har även tidigare arbetat på Moderaternas riksdagskansli 2002-2006, 2015-2016 och 2018-2019. - Moderaternas riksdagsgrupp och riksdagskansli kommer att ha avgörande betydelse för att lösa Sveriges problem. En del av detta består i att hjäl

Karin Enström ny partisekreterare i Moderaterna19.10.2022 16:37:44 CEST | Pressmeddelande

Karin Enström har utsetts till ny partisekreterare i Moderaterna. Hon efterträder Gunnar Strömmer som tillträder som justitieminister i den nya regeringen. - Jag är mycket glad att Karin Enström har tackat ja till att tillträda som ny partisekreterare för Moderaterna. Karin Enström har en gedigen politisk bakgrund, både som riksdagsledamot och som tidigare statsråd, och är väl förankrad i vår partiorganisation, säger Ulf Kristersson och fortsätter: - I regeringsställning är det särskilt viktigt att fortsätta utveckla Moderaterna som parti. Karin Enström är rätt person att leda det arbetet. Hon är en erfaren ledare som väcker respekt långt utanför partipolitiken. Jag ser fram emot ett nära samarbete den kommande mandatperioden, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Karin Enström är riksdagsledamot för Stockholms län. Hon valdes första gången till Sveriges riksdag 1998 och har bland annat varit ordförande för konstitutionsutskottet och utrikesutskottet. Hon var försvarsmini

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum