Universitetssjukhuset Örebro

Möjlighet att testa sitt brunnsvatten kostnadsfritt genom ny studie

Dela

Arbets- och miljömedicin bjuder in alla som har egen brunn i Värmlands län, grävd eller borrad, att delta i en studie där man ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet. Analyserna är utan kostnad för alla som deltar i studien. Det finns dock en begränsning i hur många prov vi kan ta emot. Endast permanentboende med barn kan delta i studien.

Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på vattnet förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger.

En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt. Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som man märker av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om man dricker vattnet under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen, till exempel bly.

– 41 procent av de som har egen brunn i Värmlands län har inte analyserat sitt dricksvatten. Vi vill därför uppmana alla värmlännigar att passa på att testa sitt brunnsvatten, samt informera om vikten av att utföra analyser. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport i slutet av 2023, berättar Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

Under vilken period pågår studien?

Studien pågår fram till våren 2023 och man kan anmäla sig fram till den 23 november. Antalet deltagare är begränsat.

Hur anmäler man sig?

www.regionorebrolan.se/amm kan man läsa mer om och även anmäla sig till projektet.

Kontakt

För ytterligare information om projektet, kontakta gärna Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

Telefon: 019-602 24 99

E-post: ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Arbets- och miljömedicins arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till arbetsmiljön, utomhusmiljön och hemmiljön. Vi är en gemensam resurs för regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum