Myndigheten för press, radio och tv

MPRT släpper ny rapport om förändringar i mediepolitiken

Dela

Medieområdet är i konstant förändring. Nya tjänster skapas och driver på ett förändrat mediebeteende. Idag publicerar Myndigheten för press, radio och tv sin årliga rapport Mediepolitik 2022 som är en del av rapportserien Medieutveckling. Rapporten beskriver hur lagstiftningen förändras inom medieområdet för att anpassas till utvecklingen.

Rapporten summerar flera nyheter inom mediepolitiken:

  • Under hösten 2021 fick en utredare i uppdrag att lämna förslag på ett nytt mediestöd, som presenterades den 27 juni 2022.
  • Europeiska unionens råd antog en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 i hela EU.
  • Inom EU har det tagits fram ett lagpaket med flera förordningar som kommer påverka medierna på olika sätt; Digital Service Act (DSA), Digital Market Act (DMA) och förordningen om politisk reklam samt förslaget till European Freedom Act (EMFA).
  • Den 15 augusti 2022 föreslog en utredning att Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ska slås ihop och bilda en gemensam mediemyndighet. Utredningen har varit på remiss under hösten 2022. Sammanslagningen förväntas vara genomförd den 1 januari 2024.

I rapporten finns en tidslinje som innehåller särskilt viktiga utredningar och händelser som tillsammans haft en påverkan på mediernas utveckling i Sverige sedan 70-talet till nutid. Under det senaste decenniet har det pågått en konsolidering på mediemarknaden och några få globala aktörer har skapat sig en mycket stark position gentemot svenska medier.

Bakgrund

Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten ska även publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som ett led i det arbetet publicerar myndigheten flera rapporter varje år om medieutvecklingen i Sverige. Den här rapporten beskriver mediepolitiken.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället16.12.2022 11:42:47 CET | Pressmeddelande

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum