Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.

Dela

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

Den nya webbutbildningen får positivt gensvar från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen:

– Alla unga har rätt att få den information som de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle. Med faktabaserad kunskap om sex, relationer och hälsa har unga mycket bättre möjligheter att göra egna fria val. 

Utbildningen bygger på innehåll från sajten youmo.se. Här finns givetvis fakta, men också metoder och övningar som ger en större säkerhet i att prata om frågor som kan upplevas svåra och känsliga. I grund och botten handlar det om att unga ska få tillgång till den kunskap och de svar de har rätt till, i trygga samtal med vuxna. 

- I vårt arbete med att följa upp ungas levnadsvillkor ser vi att unga som är nya i Sverige i mindre utsträckning än andra unga får sina rättigheter tillgodosedda. En del unga utsätts till exempel för sexuella trakasserier och vissa unga lever i familjer där de inte får välja sin partner. I dessa situationer kan trygga samtal med vuxna vara ett stöd där unga kan få vägledning, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Ovärderligt arbete stärks med Rätt att veta!

Utbildningen, som är helt gratis, tar upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism. Här finns metoder, interaktiva övningar samt möjlighet till reflektion som kan genomföras på egen hand eller i grupp. Hela utbildningen utgår från de ämnesområden som finns på youmo.se., bland annat sex, kroppen, att må dåligt, våld och orättvisor.

– Det finns många engagerade, kompetenta och skickliga vuxna som i sitt arbete möter den här gruppen unga. Med Rätt att veta! kan deras ovärderliga arbete stärkas ytterligare, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Om MUCF:s uppdrag

MUCF har regeringens uppdrag att genomföra informationsinsatser om hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Webbutbildningen Rätt att veta! är tillsammans med yrkesspecifika fördjupningsutbildningar och vägledningen Youmo i praktiken, resultatet av detta regeringsuppdrag. Ladda ner Youmo i praktiken på mucf.se.

Uppdraget genomförs i samarbete med UMO, som driver sajten youmo.se. Youmo.se är en sajt med information om kroppen, sex och hälsa på arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska. Ta del av innehållet på youmo.se.

Läs mer om utbildningen här:

https://www.mucf.se/youmo-ratt-att-veta

Gå utbildningen här:

https://mucf.learnifier.com/

Kontaktuppgifter

Presstjänst MUCF: 010-160 10 20 eller press@mucf.se

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagens pressekreterare: Nicole Goufas 08-405 10 00 eller 073-08 57 588.

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statistik över unga som varken arbetar eller studerar: Så är läget i kommuner och regioner3.12.2020 11:19:02 CETPressmeddelande

I dag finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i Sverige. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att var tionde ung person någon gång hamnar i den här situationen. På mucf.se finns statistik över utvecklingen för åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket. - Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar, säger Sofia Zere, avdelningschef på MUCF. MUCF presenterade i veckan rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” där myndigheten har följt 70 000 unga som var uvas år 2004 till dess att de är 29 år. Den visar bland annat att unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv. Störst risk hamna utanför Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohäls

Ny rapport: Sexuella trakasserier vanligt i skolmiljöer – unga vågar inte anmäla  3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Fyra av tio unga har någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Sex procent uppger att de utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret. 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna har utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. ̶- Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier eller övergrepp i skolmiljön. Det är alarmerande, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten "Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” presenteras i dag, den 3 december, på de digitala ”MUCF-dagarna 2020”. Den bygger på resultat från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 och den är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen. Känner inte till sina rättigheter Utbildningsmiljöer i Sverige är långt ifrån fredade zoner trots

Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"2.12.2020 08:10:46 CETPressmeddelande

Unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv. Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Två av tre unga med psykisk ohälsa har fortfarande inte ett arbete vid 29 års ålder. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar" presenteras i dag, den 2 december, på de digitala "https://www.mucf.se/mucf-dagarna MUCF-dagarna 2020". Temat för dagen är "Unga utanför arbetsmarknaden" och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på unga och utanförskap. I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar. MUCF-rapporten följer unga personers etableringsprocesser över tid från år 2004. Ungefär 70

"MUCF-dagarna 2020” lyfter hat och hot mot civilsamhället och unga  1.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Hat och hot mot företrädare för det civila samhället är i fokus på digitala ”MUCF-dagarna 2020” i dag, den 1 december. - Den som är aktiv i den offentliga debatten i dag kan förvänta sig att ta emot hot och hat över olika sociala forum. Det påverkar vem som vill engagera sig i den allmänna debatten och politiken och i värsta fall även beslutsfattandet i sig, säger Carl Heath, som deltar på MUCF-dagarna. I september överlämnade han betänkandet om det demokratiska samtalet i en digital tid till regeringen. I augusti 2018 utsåg regeringen Carl Heath, utbildningsdirektör vid forskningsinstitutet RISE, som särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Utredningen skulle i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. I september i år överlämnades betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” till rege

Ungas roll i EU sätts i fokus när ”MUCF-dagarna 2020” startar30.11.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

I dag, 30 november, inleder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor den digitala konferensen ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus under den första dagen är EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi som tagits fram av unga runt om i Europa. - Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i kommuner och regioner, säger Ellen Gosdoum, chef för internationellt samarbete på MUCF. MUCF har i år fått ställa in den årliga rikskonferensen i Stockholm på grund av coronapandemin. I stället satsar myndigheten på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. Under fyra dagar lyfts frågor kring EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. - EU:s ungdomsstrategi är ett dokument som kan hjälpa oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. Strategin är antagen av alla EU:s medlemsstater och är också godkänd av ministe

Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens23.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus är EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessutom presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en ny rapport om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i skolans värld. Bland de som bidrar med kunskap under dagarna är EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, brukar varje år arrangera en rikskonferens i Stockholm i november för cirka 800 deltagare. På grund av coronapandemin har den i år fått ställas in. I stället satsar MUCF på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. - Vi vet att frågor som rör unga och civilsamhället är viktigare än någonsin och det finns ett stort behov av att utbyta kunskaper och frågeställningar. Därför väljer MUCF att inte ställa in utan ocks

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum