Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger stöd till insatser som leder till ökat valdeltagande

Dela

Valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige är fortsatt lågt. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) stödjer flera projekt som ska leda till ökat valdeltagandet 2018. Insatserna handlar om allt från att engagera valambassadörer, ta fram valmaterial på lätt svenska och ordna politikermöten.

Under 2018 delar MUCF ut 8,5 miljoner i statsbidrag som syftar till att öka valdeltagandet. Vi skriver i en debattartikel idag i Dagens Arena om det stora engagemang som finns i civilsamhället för att öka valdeltagandet och göra det mer likvärdigt.

- Det är viktigt att öka valdeltagandet så att fler använder sin rätt att rösta. Skillnaderna är stora inte bara mellan olika kommuner utan också lokalt mellan olika stadsdelar. Vårt uppdrag är att arbeta för att utjämna skillnaderna inför valet 2018, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I debattartikeln skriver myndigheten också om det viktiga regeringsuppdrag som MUCF har att samordna genomförandet av demokratiska skolval för elever.

- Skolval är ett viktigt sätt för skolor och kommuner att vara med och ta ansvar för att väcka ungas politiska intresse. Skolvalet ger en inblick i den demokratiska processen och är en konkret åtgärd som ger den som saknar demokratisk tradition, eller inte har fått kunskap om vikten av att rösta med sig hemifrån, chansen att göra sin röst hörd, säger Lena Nyberg.

MUCF arrangerar under årets Almedalsvecka ett seminarium där elevorganisationer bland annat debatterar om skolan vågar att prata politik.

Läs mer om skolval och anmäl skolan till skolval här

Läs MUCF:s skrift Prata politik! Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan här. Det är ett stöd för lärare på högstadiet eller gymnasiet som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. 

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum