Umeå kommun

Näringslivsstrategi ska främja företagande

Dela

Umeå har en ny strategi för att främja näringslivet i kommunen, möjliggöra fler etableringar och nysatsningar och utveckla besöksnäringen. Nu har kommunfullmäktige slutligen antagit strategin, efter viss debatt.

– Företagandet i Umeå utvecklas mycket positivt, men det är viktigt att vi går vidare på rätt sätt och ser behoven. Med strategin kan vi gå systematiskt tillväga och söka möjligheter att förbättra för företagare, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Kommunen, en nyckelaktör

Strategin ska skapa energi och riktning i arbetet för att utveckla näringslivet, inklusive besöksnäringen. Den ska visa vägen och samla engagemang hos alla aktörer som är med och påverkar förutsättningar för företagande och innovation i regionen. Som grund för strategin ligger en omfattande analys, jämförelse med andra kommuner och samlad kunskap om hur en plats kan arbeta med näringslivsutveckling.

– Bra företagsklimat förutsätter ett antal faktorer, bland annat nödvändig infrastruktur, god kompetensförsörjning och samverkan. Det handlar också om platsens tillväxt och attraktivitet, möjlighet till stöd och nätverksbyggande och inte minst kommunens service och synen på företagande. Umeå kommun har en nyckelroll i sammanhanget, men att förverkliga visionen är ett samarbete mellan många aktörer, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Inga tillägg och ingen remiss

Moderaterna yrkade på flera tillägg i strategin, bland annat att lyfta fram betydelsen av företagande på landsbygden mer och utveckla hur skattetrycket påverkar företagsklimatet. Liberalerna och Kristdemokraterna gav sitt stöd, även Centern i flera fall, men det blev inget gehör för tilläggen i beslutet.

– Det finns också mycket att göra när det gäller den negativa synen på företagande. Umeå ligger dåligt till i många mätningar och det vill vi ändra på, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet menade att näringslivsstrategin saknar ett tydligt hållbarhetsperspektiv och yrkade på att den skulle återremitteras till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott innan beslut, men kommunfullmäktige röstade ner det.

Mer information:

Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2018–2025 finns tillfälligt publicerad i handlingar för kommunfullmäktige på www.umea.se/kfhandlingar. Den antagna näringslivsstrategin kommer att publiceras på www.umea.se/styrdokument.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum