Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen kommenterar uppgörelse om strandskyddet

Dela

Idag har regeringen presenterat en överenskommelse om strandskyddet, tillsammans med Centerpartiet. Naturskyddsföreningen beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag tas bort, men välkomnar att skyddet stärks i områden med högt exploateringstryck.

Strandskyddet infördes i Sverige för att säkra allmänhetens tillgång till stränder. Ett starkt och generellt strandskydd är en viktig del av allemansrätten. Det är också viktigt för att bevara livsmiljöer för växter och djur, och för att öka vår motståndskraft mot klimatförändringarnas negativa effekter. 

– Vi beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag helt tas bort. Det handlar om tiotusentals kvadratkilometer stränder, som ofta har mycket höga ekologiska värden. Det är dock bra att man ska bevara en smalare zon av fri passage, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Trots en stark och generell lagstiftning har strandskyddet inte lyckats hejda exploateringen av stränderna. Bryggor och byggnader fortsätter att breda ut sig längs Sveriges kuster och inlandsstränder. Till exempel är idag nästan hälften av stränderna i Stockholmsområdet exploaterade. 

– Vi välkomnar att områden med högt tryck på ny bebyggelse får ett förstärkt skydd, liksom stränder som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet. Det är något som vi länge verkat för. Vi är dock kritiska till att detta inte ska gälla fullt ut i de nya stora områden som kommunerna får peka ut för att lätta på strandskyddet, men här får vi se hur de slutliga förslagen ser ut, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen anser också att det är bra om kommuner och länsstyrelserna förstärks, eftersom mycket av problemen som varit kring strandskyddet har berott på brist på resurser och kompetens på den lokala nivån. 

– Förslaget om att kommunerna ska kunna inrätta nya områden där det ska bli betydligt lättare att bygga kan också få avsevärda konsekvenser för natur och friluftsliv. Ett stort ansvar läggs på kommunerna att använda dessa nya möjligheter klokt, säger Karin Lexén. 

Regeringen presenterade också en uppgörelse om skogspolitiken idag, men Naturskyddsföreningen avvaktar med att ge en mer utförlig kommenter om den tills regeringen publicerat propositionen i sin helhet. 

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum