Diskrimineringsombudsmannen

Nekad ersättning på grund av graviditet var diskriminering

Dela

Ett försäkringsbolag som nekade en kvinna ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade samband med graviditet har diskriminerat kvinnan. Det anser DO som nu stämmer försäkringsbolaget.

Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid men fick missfall några dagar före avresa. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick därför ett läkarintyg där hon avråddes från att resa. Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, i vilka framgick att ersättning inte utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad.

Enligt en särskild bestämmelse i diskrimineringslagen får en persons kön inte resultera i skillnader i premier och försäkringsersättningar.Enligt såväl EU-rätten som den domstolspraxis som finns på området är det könsdiskriminering om en kvinna behandlas sämre av skäl som har samband med hennes graviditet. DO:s bedömning är därmed att kvinnan har diskriminerats.

– Försäkringsbolag måste ta sitt ansvar och göra en analys av om försäkringsvillkoren är kopplade till kön eller inte. Den här typen av villkor kan drabba tusentals personer, och vi bedömer därför att det är angeläget att driva det här målet, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har prövat frågan och kommit fram till att villkoret har samband med kön och utgör direkt diskriminering. Försäkringbolaget har efter händelsen ändrat sina villkor, och sjukdom som kan härledas till graviditet omfattas nu under vissa omständigheter och under viss tid i försäkringsskyddet.

PRO 2020/2

Fakta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Förbudet mot diskriminering i som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. (2 kap. 12 a § diskrimineringslagen).

Enligt Rådets direktiv 2004/113/EG ska medlemsstaterna tillse att användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster inte resulterar i att skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar. Av direktivet framgår också att kostnader som har samband med graviditet och moderskap inte får leda till skillnader i enskilda personers premier och ersättningar.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja28.12.2020 13:34:40 CET | Pressmeddelande

Ett färjerederi i Stockholmsområdet erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning. Diskrimineringen skedde efter att bolaget hade fått ett anonymt tips om att en våldsam uppgörelse mellan andra personer, som bolaget uppfattade hade samma etniska tillhörighet som kvinnorna, skulle äga rum ombord.

DO: Hotell avvisade kvinnor med hänvisning till etnisk tillhörighet22.12.2020 09:11:00 CET | Pressmeddelande

DO har beslutat att väcka talan mot ett bolag som driver ett hotell i Märsta. Detta efter att hotellets receptionist avvisade två kvinnor som hade bokat ett rum på hotellet. Receptionisten hänvisade till kvinnornas etniska tillhörighet och uppgav att man en gång haft problem med andra personer med samma etniska tillhörighet. Enligt DO har hotellbolaget genom agerandet utsatt kvinnorna för diskriminering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum