Region Norrbotten

Norrbottniska patienter nöjda med besök på akutmottagningar

Dela
Norrbottningar som besökt en akutmottagning är generellt sett mer nöjda än genomsnittspatienter i Sverige. Det visar en stor sammanställning som Sveriges kommuner och regioner har gjort.

Mest nöjda är patienterna som besökt akutmottagningen på Kiruna och Kalix sjukhus. Där hamnar betyget på akutsjukvården långt över riskgenomsnittet. Akutmottagningen på Sunderby sjukhus har sämre resultat.

– Vi hade inte kunnat förvänta oss något annat, med tanke på vårdplatsbristen på sjukhuset och de långa väntetider vi därför får. Att våra medarbetare på akuten gör allt de kan vid varje enskilt arbetspass räcker tyvärr inte för att kompensera för den sjuksköterskebrist som finns i hela Sverige, säger Mattias Josefsson, verksamhetschef för akutmottagningarna inom Region Norrbotten.

Trots det svåra läget på Sunderby sjukhus är de norrbottniska patienter totalt sett nöjda med den vård och det bemötande de fått på akuten. I fem av sju huvudområden, så kallade dimensioner, får Region Norrbotten högre betyg än riksgenomsnittet.

De områden där Region Norrbotten ligger under riksgenomsnittet är Kontinuitet och koordinering (2 procent lägre) samt Respekt och bemötande (0,5 procent lägre).

– Kontinuitet är väldigt viktig inom vården. Vi som vårdgivare ska veta vem du är och vad du behöver. Du som är patient ska finnas i mitten och här har vi förbättringar att göra, säger Mattias Josefsson.

Nationell patientenkät skickas bara ut till personer som har besökt en akutmottagning. En klar majoritet av de som svarat på enkäten har besökt akutmottagningen en gång det senaste halvåret. En fjärdedel har besökt en akutmottagning två gånger. 65 procent har besökt akuten mellan kl 6 och kl 18. Ungefär hälften har blivit hänvisade till akuten av antingen hälsocentral, 1177 eller annan vårdkontakt. Övrigahar åkt till akuten på eget initiativ eller kommit dit med ambulans.

Det här är nationell patientenkät

Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Uppföljning av akutmottagningarna sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Nationell patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Kontakter

Mattias Josefsson
Verksamhetschef för akutmottagningarna/IVAK
0920-282294
mattias.josefsson@norrbotten.se

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum