Solna Stad

Nu ska Brunnsvikens vatten bli renare

Dela

Solna stad lanserar nu ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken, som en del i ett kommungemensamt samarbete.

– Ett renare Brunnsviken kräver konkreta och skyndsamma insatser, vilket Solna stads åtgärdsprogram tagit fasta på, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Kommungemensamt samarbete

Brunnsviken är en kraftigt övergödd havsvik, med höga halter av kväve och fosfor i vikens vatten. Det finns även förhöjda koncentrationer av flera miljögifter i vatten, sediment och fisk. För att uppnå den goda ekologiska och kemiska vattenstatus som EU:s vattendirektiv har som målsättning för 2027 krävs ett flertal åtgärder, både nerströms och uppströms.

Det åtgärdsprogram som nu beslutats i kommunstyrelsen är en del i ett pågående samarbete mellan Solna stad, Sundbyberg stad och Stockholms stad.

Sju åtgärder nedströms

Programmet presenterar sju platsspecifika nedströmsåtgärder för att hantera föroreningar som kommer med dagvatten från såväl befintlig som planerad bebyggelse. Dessutom presenteras ett antal åtgärder som löpande ska genomföras i stadsmiljön uppströms vid om- och nybyggnation samt andra åtgärder som spårning av felkopplade spillvattenflöden och hantering av miljögifter från båtbottenbehandlingar.

– För att lyckas nå målet med en god vattenkvalitet i Brunnsviken behöver vi hjälpas åt, så jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra grannkommuner Sundbyberg och Stockholms stad, säger Anna Lasses, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna stad.

Genom åtgärderna som presenteras i åtgärdsprogrammet kommer Solna stad bidra till att:

  • Åtgärda läckage av fosfor från bottnarna i Brunnsviken
  • Minska tillförseln av miljögifter via dagvattnet
  • Minska belastningen från exploatering inom avrinningsområdet
  • Minska utsläpp av miljöföroreningar

Om Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken

Solna stads åtgärdsprogram har tagits fram av stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och Solna Vatten AB.

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Solna Stad
Solna Stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.

Följ Solna Stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Solna Stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum