Solna stad

Ny dagvattendamm i Bergshamra klar

Dela

Den nya dagvattendammen i Bergshamra är nu besiktigad och klar. Dammen kommer att göra stor skillnad för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Det pågår ett stort arbete i Solna stad med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas sjöar och vattendrag. En stor del av Bergshamras dagvatten rinner via dagvattenbrunnar orenat ut i Brunnsviken. Det bidrar till övergödning av sjön och för med sig föroreningar som tungmetaller och andra miljögifter.

Dagvattendammen renar vattnet

För att rena dagvattnet innan det når Brunnsviken har nu Solna stad anlagt en dagvattendamm vid Pumphusvägen i Bergshamra. Den nya dammen kommer att rena stora mängder föroreningar från vattnet innan det når Brunnsviken. Dagvattendammen är en del av Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering.

– Vattenfrågorna är viktiga för oss i Solna. Att vi tidigare lät dagvattnet från nästan hela Bergshamra rinna orenat ut i den övergödda Brunnsviken var inte bra. Dagvattendammen på Tivoli är en del i stadens arbete att komma till rätta med problemen, och den bidrar dessutom positivt till rekreationsmiljön i södra Bergshamra, säger Magnus Persson, ordförande i Tekniska nämnden i Solna stad.

Växter hjälper till med reningen

I dammen står växter planterade som hjälper till att rena vattnet. Växterna tar upp näringsämnen och filtrerar och syresätter vattnet innan det släpps ut i sjön. Växterna skapar också en livsmiljö för mikroorganismer som bakterier och djurplankton som också bidrar i reningsarbetet.

Dagvattnet rör sig slingrande genom dammen och på dammens djupaste platser (som mest 1,5 meter) sjunker olika föroreningar till botten. Föroreningarna samlas sedan upp och tas om hand.

– De senaste åren har vi växlat upp arbetet i Solna stad med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas sjöar och vattendrag. Dagvattendammen i Bergshamra är en del av Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering, en del i vårt viktiga arbete för förbättrad vattenkvalitet säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad. 

Tillgängligt och vackert rekreationsområde

För att göra platsen tillgänglig och attraktiv som rekreationsområde har staden byggt en brygga och en ny gångbro över utloppet. Dagvattendammen färdigställdes och slutbesiktigades i slutet av maj.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum