Region Uppsala

Ny direktör för Lasarettet i Enköping utsedd

Dela
Per Andersson har utsetts till direktör för Lasarettet i Enköping. Beslutet fattades av regionstyrelsens arbetsutskott.
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har sedan sommaren 2021 haft ett tillfälligt samordnat ledarskap, där Per Andersson har varit tillförordnad biträdande sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping med ansvar för den dagliga driften. Nu återgår Region Uppsala till den ordinarie lösningen, med varsin direktör för Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Per Andersson blir nu direktör för Lasarettet i Enköping.

– Uppsala län blomstrar och har den snabbaste befolkningsutvecklingen i landet. Det ger stora möjligheter, men innebär också utmaningar, om vi ska kunna möta de ökade vårdbehov som kommer med ett växande invånarantal. Det kommer att krävas samarbete både mellan sjukhusen och med andra vårdgivare. Per Andersson har lång erfarenhet och ett omvittnat gott ledarskap, som blir viktigt i det fortsatta förändringsarbetet, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Per Andersson började på Akademiska sjukhuset 1986 och har haft chefsroller inom flera olika verksamhetsområden. Närmast innan han blev tillförordnad biträdande sjukhusdirektör var han verksamhetschef för ambulanssjukvården.

– Jag är stolt över att få verka inom Region Uppsala och dess sjukhus som är stimulerande arbetsplatser där våra insatser betyder mycket för invånarna. Jag har sedan jag tillträdde på lasarettet sett vilka möjligheter vi har att bedriva vård av god kvalitet, men också sett hur viktigt det är att vi samverkar inom Region Uppsala och länet för att utveckla sjukvården, säger Per Andersson.

Per Andersson tillträder befattningen som direktör den 6 mars.

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, tel 076-785 41 72
Per Andersson, tillträdande direktör Lasarettet i Enköping tel 070-340 06 21

Bilder

Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum