Region Uppsala

Ny direktör för Lasarettet i Enköping utsedd

Dela
Per Andersson har utsetts till direktör för Lasarettet i Enköping. Beslutet fattades av regionstyrelsens arbetsutskott.
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har sedan sommaren 2021 haft ett tillfälligt samordnat ledarskap, där Per Andersson har varit tillförordnad biträdande sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping med ansvar för den dagliga driften. Nu återgår Region Uppsala till den ordinarie lösningen, med varsin direktör för Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Per Andersson blir nu direktör för Lasarettet i Enköping.

– Uppsala län blomstrar och har den snabbaste befolkningsutvecklingen i landet. Det ger stora möjligheter, men innebär också utmaningar, om vi ska kunna möta de ökade vårdbehov som kommer med ett växande invånarantal. Det kommer att krävas samarbete både mellan sjukhusen och med andra vårdgivare. Per Andersson har lång erfarenhet och ett omvittnat gott ledarskap, som blir viktigt i det fortsatta förändringsarbetet, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Per Andersson började på Akademiska sjukhuset 1986 och har haft chefsroller inom flera olika verksamhetsområden. Närmast innan han blev tillförordnad biträdande sjukhusdirektör var han verksamhetschef för ambulanssjukvården.

– Jag är stolt över att få verka inom Region Uppsala och dess sjukhus som är stimulerande arbetsplatser där våra insatser betyder mycket för invånarna. Jag har sedan jag tillträdde på lasarettet sett vilka möjligheter vi har att bedriva vård av god kvalitet, men också sett hur viktigt det är att vi samverkar inom Region Uppsala och länet för att utveckla sjukvården, säger Per Andersson.

Per Andersson tillträder befattningen som direktör den 6 mars.

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, tel 076-785 41 72
Per Andersson, tillträdande direktör Lasarettet i Enköping tel 070-340 06 21

Bilder

Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Per Andersson, tillträdande direktör för Lasarettet i Enköping
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 7-8 juni 20238.6.2023 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Regionplan och budget 2024-2026 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2024-2026. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2024, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. Regionplan och budget 2024-2026 beskrivs som återhållsam och det kommer att krävas effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans. De satsningar som görs handlar bland annat om att Region Uppsala ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska öka. Det påbörjade arbetet för att Region Uppsala ska bli bättre på att förebygga, stå emot och hantera kriser och påfrestningar fortsätter. För 2024 budgeteras ett nollresultat vilket är ett ti

Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade8.6.2023 11:29:30 CEST | Pressmeddelande

Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum