Vision

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

Dela

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

Chefer har ett kvalificerat ansvar att leda verksamheten med omfattande krav på att säkerställa arbetsmiljön för anställda och patientsäkerheten. Visions enkät till chefer i äldreomsorgen visar att en majoritet av de tillfrågade cheferna saknar tillräckliga resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda. Närmare fyra av fem chefer känner oro för att personalen ska smittas.

−  Chefer i äldreomsorgen oroar sig för sina anställda och vittnar om en akut situation. Chefer beskriver bristen på skyddsutrustning och saknar både tydliga riktlinjer och tillräcklig bemanning. Kommunledningar och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att chefer ska klara sina arbetsmiljöuppgifter och få resurser att skydda de äldre, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Cheferna har möjlighet att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef om de saknar resurser för att klara uppdraget. Nästan en fjärdedel av cheferna i Visions enkät säger att de övervägt att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter uppåt i organisationen. Samtidigt beskriver många en osäkerhet kring vad som då skulle hända. En del befarar att de skulle få kritik, att deras förmåga som chef skulle ifrågasättas eller att de riskerar att bli omplacerade.

Kunskapen om Covid-19 är fortfarande begränsad. Det gör det svårt för äldreomsorgscheferna att bedöma om vilka åtgärder som är rätt eller tillräckliga. Många chefer beskriver i Visions enkät hur de pressas av ovissheten och av att bära oron från personal och anhöriga.

−  Chefer i äldreomsorgen vill inget hellre än att hindra smittspridningen och säkra arbetsmiljön, säger Veronica Magnusson. Samtidigt är många osäkra på vad som är rätt åtgärder och vad som händer om de slår larm uppåt. Det är inte rimligt att de ska arbeta ensamma i denna allvarliga situation. Avgörande nu är dialog och samarbete för att lösa situationer som uppstår på ett så klokt sätt som möjligt.

 Övriga resultat från enkäten:

  • Närmare fyra av fem chefer har känt oro för att personal ska smittas
  • Endast hälften av de tillfrågade cheferna bedömer att det finns tillräckligt med skyddsutrustning.
  • Chefer som får stöd av ledningen av upplever sig ha bättre förutsättningar att förebygga smittspridning.
  • Skillnaderna mellan hur chefer inom särskilda boenden och chefer med ansvar för hemtjänst upplever och bedömer situationen är genomgående små.

Visions enkät skickades ut till 2074 chefsmedlemmar i slutet av april 2020 och 570 chefer har besvarat den. Läs mer på www.vision.se

För ytterligare kommenterer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

För frågor om enkäten kontakta Jonas Karlsson, strateg inom ledarskap, tfn 076-133 03 31.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Kalix kommun12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Kalix skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Kristina Henriksson, ordförande för Visions lokalavdelning i Kalix. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Kalix är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till

Vision: Dåliga förutsättningar för upphandlare gör det svårare att nå hållbarhetsmålen24.2.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Men många upphandlare saknar förutsättningar att arbeta strategiskt, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling sätter käppar i hjulet för hållbarhetsarbetet.

Hållbara krav - en rapport om offentlig upphandling24.2.2021 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att strategiskt använda sitt inköpsarbete för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt speglar svaren en frustration över att upphandlingen inte används som ett strategiskt verktyg i tillräckligt hög utsträckning. Dels handlar det om det faktiska utrymmet att jobba med detta – anställda måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna bidra i hållbarhetsarbetet på ett bättre sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum