Solna stad

Ny handlingsplan för främjande av psykisk hälsa i Solnas skolor

Dela

Skolnämnden har beslutat om en ny handlingsplan som ska främja psykisk hälsa och välbefinnande för barn och elever i Solnas kommunala skolor och gymnasium. Handlingsplanen identifierar en rad aktiviteter inom områden som tillgänglighet, trygghet, elevhälsa och samverkan.

Foto: Lena Granefelt
Foto: Lena Granefelt

Skolnämnden beslutade den 11 november 2021 om en handlingsplan för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande. Handlingsplanen riktar sig till stadens kommunala grundskolor och gymnasium. Bakgrunden är ett uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen, i ett initiativ från den politiska majoriteten i skolnämnden den 3 juni 2021.

– God psykisk hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att tillgodogöra sig kunskap och att förverkliga sina möjligheter och drömmar. Med den nya handlingsplanen skapar vi en tryggare och mer tillgänglig skolmiljö för alla barn och elever i Solnas skolor, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån aktuell forskning identifierat ett antal faktorer inom skolans ansvarsområde för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos eleverna i Solna stads kommunala skolor. Det handlar om: Tillgänglig utbildning, Trygghet och studiero, Elevhälsans arbete och Samverkan med andra aktörer. Inom ramen för respektive område finns prioriterade aktiviteter att arbeta vidare med.

Tillgänglig utbildning

Handlingsplanen innehåller flera aktiviteter för en utbildning som är tillgänglig och anpassad efter alla elevers individuella förutsättningar. Till exempel handlar det om att öka lärarnas kompetens och kunskap för att bättre kunna möta och ge rätt stöd till elever med NPF-diagnoser. Andra aktiviteter handlar om anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i studieteknik och central särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd.

Trygghet och studiero

En skolmiljö med ordning och reda, och som präglas av tydliga regler och förväntningar, bidrar till elevernas kunskapsinhämtning. Här är samhörighet och goda relationer eleverna sinsemellan och gentemot personalen på skolan avgörande. Aktiviteter i handlingsplanen handlar till exempel om utökat arbete med årskursmentorer, styrd rastverksamhet och mobbingförebyggande arbete i samarbete med stiftelsen Friends.

Elevhälsans arbete

Skolans elevhälsoarbete ska bidra till att skapa en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En central barn- och elevhälsoplan ska tas fram, med syfte att skapa samsyn kring barn- och elevhälsans arbete och vilka processer som ingår. Pedagoger kommer också att få möjlighet till konsultation av psykolog kring såväl grupper som individer. Andra aktiviteter handlar om att utbilda barn och unga om psykisk hälsa samt en handlingsplan för att öka skolnärvaron.

Samverkan

Medarbetare med olika kompetenser samarbetar på skolorna för att skapa en så positiv lärandesituation för eleverna som möjligt. För att få ett helhetsgrepp är det viktigt att flera aktörer samverkar. Handlingsplanen identifierar här aktiviteter som till exempel samverkan med ungdomsmottagningen och stiftelsen Friends, men även insatser för fortsatt och förbättrad samverkan med externa aktörer som polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Kontakter

Bilder

Foto: Lena Granefelt
Foto: Lena Granefelt
Ladda ned bild

Dokument

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum