Ny karttjänst om berggrundens förmåga att leda vatten

Dela

SGU lanserar en ny karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, ett mått för bergets förmåga att leda grundvatten. Den nya tjänsten omfattar kartvisare, nedladdning av data och tillhörande rapport och har som syfte att underlätta för projekt där grundvatten i berg är en viktig fråga.

Informationen, som framför allt vänder sig till specialister inom hydrogeologi, kan användas som underlag för utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor, till exempel tunnlar, bergtäkter och enskild vattenförsörjning. I kartvisare och data presenteras hydraulisk konduktivitet för specifika brunnar men även en interpolation av dessa värden i form yttäckande karta över Sverige. Den hydrauliska konduktiviteten är beräknad baserad på data i SGUs Brunnsarkiv.

– Hydraulisk konduktivitet är ofta en nyckelfråga för grundvatten i berg, till exempel inom infrastrukturprojekt. Ofta används data från Brunnsarkivet som utgångspunkt, men metoden för beräkningarna kan skilja stort mellan olika aktörer. I rapporten beskrivs därför också hur SGUs information bör användas, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

Osäkerheten i beräknad hydraulisk konduktivitet kan vara betydande, speciellt för en enskild brunn, vilket medför att osäkerheten i områden med få brunnar är stor. Vid användning av den nya kartvisaren är det mycket viktigt att beakta de osäkerheter som beskrivs i rapporten. Verktyget bör inte användas i högre upplösning än skala 1:100 000. Motsvarande datamängd går även att ladda ner som öppna data.

Metoden som använts och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning av resultat redovisas mer utförligt i en ny SGU-rapport; ”Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund”, se länk nedan.

I samband med den nya karttjänsten för hydraulisk konduktivitet har SGU utvecklat en karttjänst för att visa grundvattentillgångar i små magasin. Läs mer här (länk till nyhet).

Den nya tjänsten har tagits fram inom ramen för regeringens särskilda grundvattensatsning 2018-2020.

Länk till ny kartvisare för Hydraulisk konduktivitet i berg 

Läs rapporten ”Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund” 

Ladda ner som öppna data

Kontakter

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet16.9.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också på behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i flera fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum