Vänsterpartiet Skåne

Ny kulturplan för Skåne – V vill se regionen som stöttande till det befintliga skånska kulturlivet

Dela

Under dagens möte med Kulturnämnden i Region Skåne antogs en ny kulturplan för åren 2021-2024. Vänsterpartiet vänder sig emot den bild som beskrivs av regionen som plattform för kulturskapande och hade hellre sett en inriktning där det befintliga kulturlivet och dess plattformar kan få stöd som en del av välfärden.

- Kulturen är en självklar del av välfärden och behöver finansieras som sådan - att regionen sätter upp ambitioner och mål för det skånska kulturlivet som man inte vill finansiera blir väldigt bakvänt, menar Busi Dimitriu, Vänsterpartiets representant i Kulturnämnden.

Under Alliansstyret har det skett nedskärningar inom sökbara medel för det fria kulturlivet, något Vänsterpartiet vänt sig emot.

- Vi vill inte se nedskärningar inom kulturen. Alla kulturaktörer är viktiga och behöver erkännas, oavsett om de är professionella, ideella, amatörer eller fria. Folkbildningen har även den en viktig roll som skulle behöva lyftas i högre grad. Det finns tendenser att se kultur som något som har positiva effekter så samhället men som ska klara sig utan medel, men det är inte seriöst av regionen som viktig finansiell aktör att se det på det sättet. Med den situation som pandemin fört med sig blir det ännu tydligare, kultursektorn behöver kompenseras för att överleva det inkomstbortfall som skett. På längre sikt behöver vi strukturer där kulturen kan bli stöttad av regionen mer långsiktigt, avslutar hon.

Läs mer om Vänsterpartiets förslag till kulturplanen här.

Läs kulturplanen här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?6.10.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

Tondöv upphandling inom psykiatrin slår hårt mot patienterna1.10.2020 09:44:03 CESTPressmeddelande

Det är andra gången ärendet uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden – Alliansförslaget att lägga ut utredningar och behandling inom neuropsykiatrin på entreprenad. Första gången fick det dras tillbaka då det bestreds av företrädare från två fackförbund och anställda inom verksamheten. Underlagen var inaktuella och förslaget ogillades i sin helhet, men på dagens möte med nämnden är det dags igen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum