Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"

Dela
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv.

Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Två av tre unga med psykisk ohälsa har fortfarande inte ett arbete vid 29 års ålder.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar" presenteras i dag, den 2 december, på de digitala "MUCF-dagarna 2020".

Temat för dagen är "Unga utanför arbetsmarknaden" och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på unga och utanförskap. I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF-rapporten följer unga personers etableringsprocesser över tid från år 2004. Ungefär 70 000 unga som då stod utanför studier och arbetsmarknad har följts tills de är 29 år. Rapporten visar att unga kvinnor med barn och med osäkra anställningar riskerar att hamna i permanent arbetslöshet. Unga män med svensk bakgrund har störst chans att få ett arbete, unga kvinnor med utländsk bakgrund har det svårast.

- Det är oroande att många i den här gruppen varken studerar eller arbetar under så lång tid. Coronakrisen riskerar att leda till att de blir ännu fler. Det är viktigt att minska tidiga skolavhopp och att upptäcka psykisk ohälsa i tid. En mycket bättre samverkan mellan ansvariga myndigheter krävs för att vända utvecklingen, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Stora skillnader mellan unga

Rapporten beskriver bland annat hur många av de unga i den så kallade uvas-gruppen som är etablerade på arbetsmarknaden vid 29 års ålder. Den visar bland annat att:

 • ungefär sex av tio har lämnat gruppen uvas
 • drygt tre av tio är etablerade på arbetsmarknaden
 • två av tio har en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden
 • en av tio har studier som huvudsysselsättning
 • män med svensk bakgrund har lättast att etablera sig, svårast för kvinnor med utländsk bakgrund

Rapporten beskriver också skillnader i hur unga i de olika åldersgrupperna har lyckats komma i arbete eller studier. Bland dem som 2004 var 16–19 år var situationen så här vid 29 års ålder:

 • varannan hade varken studerat eller arbetat på över ett decennium
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i sex år
 • kvinnor med svensk bakgrund hade haft det svårare att etablera sig än män med svensk bakgrund
 • två av tre med psykisk ohälsa hade varken studerat eller arbetat

För den äldre gruppen, 20–24 år när studien inleddes, var resultaten följande när de fyllt 29 år:

 • en av tre varken studerade eller arbetade
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i tre år
 • unga med utländsk bakgrund hade haft svårast att etablera sig
 • var tredje med ofullständig gymnasieutbildning varken studerade eller arbetade
 • två av tre med psykisk ohälsa varken studerade eller arbetade

"Unga riskerar drabbas hårt"

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg varnar för att stigande arbetslöshet i samhället riskerar att drabba unga mycket hårt, särskilt unga som redan i dag lever i ett utanförskap.

-  Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Vi behöver hitta bättre stödfunktioner för dessa unga för att de inte ska hamna utanför samhället under så många år, säger Lena Nyberg.

Goda exempel på MUCF-dagen

Under MUCF-dagen medverkar även Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som berättar om Forte-rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt" och om vilka insatser som fungerar. Karl Högnesén berättar sin historia om sysslolöshet, utanförskap och om vägen tillbaka till utbildning och jobb. 

Therese Ydrén, berättar om ”Vi-projektet” som ägs av Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Vidare deltar Daniel Diaz, Rädda Barnen, Åsa Askeskär, Storfors kommun och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

Läs och ladda ner rapporten ”Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” på mucf.se

Läs mer om "MUCF-dagarna 2020" på mucf.se

Läs mer om temat Unga utanför arbetsmarknaden på mucf.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Ladda ned bild
Temat för dag 3 på den digitala konferensen "MUCF-dagarna 2020" är unga utanför arbetsmarknaden
Temat för dag 3 på den digitala konferensen "MUCF-dagarna 2020" är unga utanför arbetsmarknaden
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på drygt 30 miljoner i statsbidrag15.1.2021 13:23:00 CETPressmeddelande

Ny version av tidigare utskick (2021-01-15, kl 10.30) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall. - Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Av drygt 30 miljoner kronor som nu fördelas går nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, s

109 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 262 miljoner i statsbidrag15.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn-och ungdomsorganisationer. I den summan ingår de 50 miljoner kronor som regeringen beslutat om, som en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin. - Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020 och att de fått ställa om och ställa in verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Syftet med statsbidraget är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar. Av 123 sökande beviljas 109 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, till exempel Fritidsförbundet, en organisation för personer med funktionsvariationer, och Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund med stödchatten ”Jourhavande Kompis

MUCF vill ha tydligare ungdomsperspektiv i ny migrationspolitik16.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill ha ett tydligare ungdomsperspektiv i förslaget till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. - Migrationskommitténs förslag riskerar att slå oproportionerligt hårt mot unga, speciellt de unga som kommer till Sverige som barn men sedan fyller 18 år och betraktas som vuxna, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har fått yttra sig över Migrationskommitténs förslag till ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021. Kommittén föreslår bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och att det ska införas krav på egen försörjning för att beviljas permanent uppehållstillstånd. MUCF delar betänkandets utgångspunkt att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Men, myndigheten anser att Migrationskommittén inte i tillräckligt stor utsträckning har analyserat eller beaktat förslagets konsekvenser för unga.

Pandemin drabbar civilsamhällets organisationer hårt – ny analys från MUCF15.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Pandemin har fått stora konsekvenser för civilsamhällets organisationer. Det visar en analys från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Nio av tio organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin och för hälften av de som svarade har påverkan varit hög eller mycket hög. - Flera organisationer varnar också för att pandemin leder till ökad psykisk ohälsa, minskad tillgång till stöd och ett minskat deltagande i civilsamhället bland deras medlemmar och målgrupper, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu lämnat lägesrapporten ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället - lägesbild oktober 2020” till regeringen. I den ges en lägesbild över coronavirusets konsekvenser för det civila samhället. Analysen bygger dels på en enkätundersökning, dels på djupintervjuer med civilsamhällesorganisationer. Enkäten genomfördes 25 september till 14 oktober. MUCF har även sammanställt statistik över hur m

Fem filmer om satsning på socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Bidraget avgörande för att vi ska kunna hjälpa hemlösa”10.12.2020 07:05:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF fördelade i somras totalt 48 miljoner kronor i statsbidrag till 17 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. - Bidraget var avgörande, det har verkligen gjort skillnad. Vi har lyckats hålla igång verksamheten fullt ut, trots att vi sedan mars 2020 fått en 40-procentig ökad tillströmning av hemlösa, säger Björn O. Anderberg, ordförande för föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg. I fem filmer kan MUCF nu visa exempel på hur statsbidraget användes och vilken nytta det gjorde. I maj presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind och vice statsminister Isabella Lövin en satsning från regeringen på organisationer som arbetar med att nå och stödja människor i särskilt utsatta situationer under coronapandemin, exempelvis hemlösa. - I den här krisen är det avgörande att de som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät eller som redan lever i utsatthet, fo

Statistik över unga som varken arbetar eller studerar: Så är läget i kommuner och regioner3.12.2020 11:19:02 CETPressmeddelande

I dag finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i Sverige. En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att var tionde ung person någon gång hamnar i den här situationen. På mucf.se finns statistik över utvecklingen för åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket. - Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar, säger Sofia Zere, avdelningschef på MUCF. MUCF presenterade i veckan rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” där myndigheten har följt 70 000 unga som var uvas år 2004 till dess att de är 29 år. Den visar bland annat att unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv. Störst risk hamna utanför Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohäls

Ny rapport: Sexuella trakasserier vanligt i skolmiljöer – unga vågar inte anmäla  3.12.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Fyra av tio unga har någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Sex procent uppger att de utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret. 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna har utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. ̶- Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier eller övergrepp i skolmiljön. Det är alarmerande, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten "Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” presenteras i dag, den 3 december, på de digitala ”MUCF-dagarna 2020”. Den bygger på resultat från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 och den är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen. Känner inte till sina rättigheter Utbildningsmiljöer i Sverige är långt ifrån fredade zoner trots

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum