Sveriges Ingenjörer

Ny nordisk undersökning om effekterna av gränslöst arbete

Dela

Över 40 procent av de nordiska ingenjörerna anser att gränslöst arbete ger bättre balans i livet. Det visar en ny undersökning med över 20 000 svarande. Resultaten pekar även på ökade risker för dålig arbetsmiljö och minskad kreativitet till följd av ensamarbetet hemma.

Rapporten bygger på svar från  20 000 ingenjörer inom privat och offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.
Rapporten bygger på svar från 20 000 ingenjörer inom privat och offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Undersökningen är gjord av den nordiska ingenjörsorganisationen The Association of Nordic Engineers (ANE) och syftar till att beskriva effekterna av uppluckrade gränser i tid och rum vid utförande av arbete.

–  Många ingenjörer är nu på väg tillbaka till sina arbetsplatser. Svaren i undersökningen pekar på att vi måste ta vara på det goda i det gränslösa arbetet, men samtidigt vara vaksamma så att arbetslivet inte försämras för stora grupper, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer och vice ordförande för ANE. 

Bland nordiska ingenjörer finns en majoritet som anser att det är lättare att få mer gjort och hitta lugn och ro hemma under flexibla tider på dygnet än under fasta timmar i arbetsgivarens lokaler.

Men kraven är höga på ingenjörerna. Nära hälften, 47 procent, svarar att deras arbetsgivare ibland eller ofta förväntar sig att de ska vara tillgängliga utanför arbetstid. En majoritet känner heller inte till om det finns någon reglering på arbetsplatsen av hur tillgänglig den enskilde förväntas vara. Bara 15 procent svarar ja på den frågan.

– Detta riskerar att ge tyngre arbetsbelastning och fler arbetstimmar totalt, vilket ökar faran för trötthet och utbrändhet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer och vice ordförande för ANE.

Ett stort ansvar läggs alltså på den enskilda arbetstagarens axlar att själva sätta gränser. Det kan vara betungande särskilt för unga, som ännu inte har byggt upp rutiner och erfarenhet av arbetslivet. En stor majoritet av de tillfrågade sa också att gränslöst arbete är mindre socialt stimulerande.

Vid webbinariet, där rapporten presenterades, diskuterade en panel hur svårigheterna skulle kunna överbryggas. Den allmänna inställningen var att arbetsgivaren även i fortsättningen ska ha fullt ansvar för den anställdes arbetsmiljö, också när arbetet utförs någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler. Oreglerat gränslöst arbete utgör en betydande risk för de anställdas hälsa, jämställdhet och kreativitet. Därför måste det gränslösa arbetet bygga på frivillighet och tydliga riktlinjer.

Panellisterna menade att lagstiftning på området är en otillräcklig lösning och framhöll istället förhandlingar på arbetsplatsen enligt den nordiska modellen som vägen framåt.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021 i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island bland ingenjörer i både privat och offentlig sektor. Resultaten baseras på drygt 20 000 svar från alla de nordiska länderna, med en stor övervikt för Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rapporten bygger på svar från  20 000 ingenjörer inom privat och offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.
Rapporten bygger på svar från 20 000 ingenjörer inom privat och offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 160 000 medlemmar det största inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

HÖSTBUDGETEN: Kompetensstöd behöver kompletteras med investeringar i högskolan20.9.2021 11:15:41 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens föreslagna budgetsatsningar på förbättrade skolresultat och ett nytt system för omställnings- och kompetensstöd för yrkesverksamma. Förbundet är kritiskt mot att budgetförslaget saknar en långsiktigt hållbar finansiering av vidareutbildning på högskolan. Dessutom varnar förbundet för effekterna av finansieringen som regeringen valt för omställningsstudiestödet.

NY UNDERSÖKING: Distansundervisning har lett till kraftiga försämringar enligt ingenjörsstudenterna1.7.2021 08:59:40 CEST | Pressmeddelande

Fyra av tio ingenjörsstudenter uppger att studieresultaten har blivit sämre på grund av distansundervisningen under pandemin. Dessutom svarar sju av tio att de mår sämre. Särskilt hårt drabbade är unga studenter och studenter i början av sin utbildning. Det visar en ny undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar. Förbundet uppmanar nu de tekniska högskolorna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum