Solna Stad

Ny pendeltågsstation i Huvudsta med Mälarbanans utbyggnad

Dela

Huvudsta får en ny pendeltågsstation och delar av järnvägen genom Solna däckas över när Mälarbanan utökas till fyra spår – enligt en överenskommelse som träffats mellan Solna stad och Trafikverket. Beslut om överenskommelsen förväntas fattas av kommunfullmäktige i Solna stad den 27 augusti 2018.

Bild: &RUNDQUIST i samarbete med WSP
Bild: &RUNDQUIST i samarbete med WSP

– Det är glädjande att vi äntligen lyckats träffa en överenskommelse om Mälarbanans utbyggnad genom Solna. Den nya pendeltågsstationen i Huvudsta och den ökade kapacitet som utbyggnaden möjliggör innebär ett rejält lyft för kollektivtrafiken i Solna. Lösningen med överdäckning minskar trafikens påverkan i stadsmiljön och bidrar till en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna Stad.

Lokal och regional utveckling
Överenskommelsen innebär att en ny pendeltågsstation byggs i Huvudsta i samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna. Samtidigt förläggs stora delar av järnvägen genom Solna i tunnel, vilket skapar en mer sammanhållen stad och minskar störningarna från järnvägen.

– Trafikverket har under många år jobbat med utbyggnaden av Mälarbanan. Nu är förutsättningar för den sista etappen äntligen i hamn. Jag är glad att vi har kommit överens och att vi nu kan fortsätta med färdigställandet av utbyggnaden av Mälarbanan och skapa nödvändiga förutsättningar för både lokal och regional utveckling, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

2021 tidigast möjliga byggstart
Den 27 augusti 2018 förväntas kommunfullmäktige i Solna fatta beslut om överenskommelsen. Trafikverket bedömer merkostnaden för överdäckning och Huvudsta station till 1,5 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen medfinansierar Solna stad med 600 miljoner kronor. Tidigast möjliga byggstart är 2021, med en beräknad byggtid på cirka åtta år.

Om Mälarbanan
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att fler ska kunna ta tåget. Två spår blir fyra och nya pendeltågsstationer byggs i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och nu även i Solna. Pendeltågen får då egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. När Trafikverket är klara kan tågen gå oftare. Och regionen kan växa och det blir enklare att resa kollektivt samtidigt som det gynnar miljön.

Detta innebär överenskommelsen för Solna:

  • En ny pendeltågsstation i Huvudsta
  • Överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan
  • Överdäckning bygger bort den barriär som järnvägen utgör och frigör ytor för till exempel bostäder, gator, cykelvägar och mötesplatser
  • Överdäckningen möjliggör en ny led för bil-, cykel- och gångtrafik som minskar genomfartstrafiken på Storgatan och Armégatan i Huvudsta
  • Stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman
  • Tidigast möjliga byggstart 2021 och en byggtid på cirka 8 år

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: &RUNDQUIST i samarbete med WSP
Bild: &RUNDQUIST i samarbete med WSP
Ladda ned bild
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad, och Helena Sundberg. regional direktör Trafikverket Stockholm
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad, och Helena Sundberg. regional direktör Trafikverket Stockholm
Ladda ned bild
Vy från bron över järnvägen på Huvudstagatan.
Vy från bron över järnvägen på Huvudstagatan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Solna Stad
Solna Stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.

Följ Solna Stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Solna Stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum