Jämställdhetsmyndigheten

Ny rapport: fler unga riskerar att möta förövare på nätet

Dela

Barn riskerar i större utsträckning än tidigare att exploateras och utnyttjas i prostitution och människohandel när förövare hittar nya vägar och arenor att nå dem på nätet. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Idag är sociala plattformar på internet en del av barn och ungas liv. Det har skapat nya sätt som förövare kan komma i kontakt med dem. Förövare tar kontakt med både barn och vuxna i syfte att utnyttja dem sexuellt via olika webbsidor, dejtingsidor, sociala medier och även spelappar.

Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.

–  Föräldrar och andra i barnets närhet behöver få kunskap om detta för att kunna förbereda unga för vad man kan bli utsatt för på nätet. Barn behöver stärkas i att våga kontakta en vuxen om de blivit utsatta, säger Frida Johansson, enhetschef, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är det viktigt att arbeta förebyggande och ett sätt är att frågan om sexuell exploatering tydligt inkluderas i det nya skolämnet sexualitet, samtycke och relationer.

Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att många verksamheter inom socialtjänst samt hälso-och sjukvård saknar tillräcklig kunskap och metoder för att upptäcka personer som har utnyttjats i prostitution och människohandel och därför inte erbjuder målgruppen rätt stöd och behandling. Tillgången till specialiserat stöd är dessutom ojämnt fördelat över landet; det finns främst i storstadsregionerna.

– Den ordinarie socialtjänsten samt hälso- och sjukvården behöver höja kunskapen om utsatthet inom prostitution och människohandel för att kunna identifiera utsatta och erbjuda stöd och skydd. Det är viktigt att säkerställa att det finns specialiserat stöd över hela landet, säger Frida Johansson.

Länk till rapporten Prostitution och människohandel 2021:23

Arbetet presenteras närmare på ett spridningsseminarium den 18 oktober. Länk

Arbete pågår redan

För att utnyttjandet av barn, unga och vuxna i prostitution och människohandel ska upphöra är arbetet mot efterfrågan central. I dagsläget finns få metoder och arbetssätt utvärderade. Därför har en utvärdering av mottagningen för köpare av sexuella tjänster (KAST) i Göteborg genomförts inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag. Utvärderingen visar på ett positivt resultat även om det på grund av studiens omfattning inte går att dra några generella slutsatser: män som tagit emot behandling har minskat eller slutat köpa sexuella tjänster. Jämställdhetsmyndigheten har därför tagit ett initiativ till att genomföra en nationell utvärdering av fler mottagningar tillsammans med länsstyrelserna. Fungerande metoder och verksamma arbetssätt kan spridas till andra kommuner och utveckla arbetet mot målgruppen utifrån lokala och regionala förutsättningar.

I juni 2021 lanserade Jämställdhetsmyndigheten en webbutbildning om sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Länk.

Jämställdhetsmyndigheten har en kampanj mot, och information om, grooming. Länk

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Ladda ned bild
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Ladda ned bild
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Ladda ned bild
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Frida Johansson, enhetschef för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Fotograf: Jöran Fagerlund, Jämställdhetsmyndigheten.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

031-392 90 52https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum