Center mot våldsbejakande extremism

Ny rapport om vit makt-miljön

Dela

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en kunskapsöversikt om vit makt-miljön i Sverige. Kunskapsöversikten tar upp miljöns ideologiska särart och likhet med övriga högerextrema strömningar, dess historia, aktivitet och symboler. Rapporten är en sammanställning av forskning och annan kunskap om ämnet. CVE kommer att publicera liknande kunskapsmaterial om andra våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.

Sett över de senaste tio åren har antalet aktiviteter inom vit makt-miljön ökat. Närmare 25 kommuner bedöms ha haft särskild hög grad av närvaro från miljön under perioden 2008–2018. Flera av dessa kommuner tillhör samma län, och ett flertal är kommuner i närliggande län. De områden som utmärker sig är Värmland, Dalarna, Stockholm, norra Skåne, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och delar av Småland. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) står bakom det största antalet aktiviteter.

Högerextremism kan beskrivas som ett paraplybegrepp innefattandes olika rörelser och miljöer, varav vit makt är en av dem. Den generella målsättningen inom vit makt-miljön är att avskaffa det nuvarande demokratiska statsskicket och ersätta det med en auktoritär regeringsmakt, som ska inrätta ett etniskt och kulturellt homogent samhälle. Miljön utmärks av antisemitiska föreställningar om en judisk konspiration som anses hota ”den vita rasen”. Inom miljön används olika typer av symboler och därför inkluderar rapporten ett symbollexikon.

- Vit makt har en lång tradition i Sverige och utgör fortfarande en omfattande del av den svenska högerextrema rörelsen och förtjänar därför särskild uppmärksamhet. Det rör sig om olika rasideologiska grupperingar som ser våld, hot, skadegörelse och annan brottslighet som legitima redskap i sin kamp för att på sikt ändra det demokratiska statsskicket, säger Jonas Trolle, chef för CVE.

Kunskapssammanställningen ”Vit makt-miljön” bifogas och finns att ladda ner på www.cve.se

För mer information
Jenny Sonesson, pressansvarig, jenny.sonesson@cve.se 073-41 24 207

Dokument

Om

Center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism
Box 1386
111 93 Stockholm

08-527 44 200http://www.cve.se

Om CVE
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige, och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är ett självständigt nationellt center inom Brottsförebyggande rådet (Brå). Centret arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter och följer Säkerhetspolisens definition av de olika våldsbejakande extremistmiljöerna.Följ Center mot våldsbejakande extremism

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Center mot våldsbejakande extremism

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism17.1.2020 11:25:09 CETPressmeddelande

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

Hur kan vi arbeta mot våldsbejakande extremism?27.11.2018 08:00:00 CETPressmeddelande

Hur kan vi ge kunskap och stöd till yrkesverksamma i arbetet mot våldsbejakande extermism och hur arbetar kommunerna? Vad är salafism? Vilken lägesbild har Säkerhetspolisen? Vad är det som lockar i de extremistiska miljöerna och hur var det att infiltrera alt-right-rörelsen? Det är några av frågorna som lyfts i det första seminariet som anordnas idag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum