Fjärde AP-fonden

Ny rapport sammanfattar datautveckling inom biologisk mångfald för att identifiera risker och möjligheter

Dela
Rapporten 'Integrating biodiversity into investment decisions' publicerad av J.P. Morgan Asset Management och Fjärde AP-fonden (AP4) är ett gemensamt projekt vars resultat sammanfattar och diskuterar de dataverktyg som finns för investeringar inom biologisk mångfald.

Rapporten kategoriserar de tillgängliga verktygen, dokumenterar förbättringsområden och ger rekommendationer till leverantörer av datalösningar för biologisk mångfald om sätt att förbättra sina produkter, för att bättre stödja investerare som vill identifiera risker och möjligheter relaterade till förlust av biologisk mångfald.

- Datalösningsleverantörer kan redan till viss del förse investerare med verktyg för att identifiera risker, men marknaden är ännu inte lika mogen som den är för klimatomställningen. Därför är syftet att fördjupa förståelsen för datalandskapets betydelse för biologisk mångfald, både ur investerares och kapitalförvaltares perspektiv, säger Martin Wahlgren, Client Advisor på J.P. Morgan Asset Management.

- Det finns idag ett starkt momentum kring biologisk mångfald och ambitionen med rapporten är att såväl leverantörer som företag, investerare och kapitalförvaltare ska få en ökad förståelse för finansiella och/eller systemrisker relaterade till biologisk mångfald, samt hur data och verktyg kan användas att hantera och rapportera om sådana risker i den pågående klimatomställningen, förklarar Julia Ripa, kvantitativ analytiker på AP4.

- Med rapportens resultat vill vi bidra till en djupare kunskap och öka fokus på information relaterad till biologisk mångfald och även om resultaten tar tid ser vi i pågående företagsdialoger att det redan sker en märkbar och positiv utveckling, avslutar Julia Ripa.

För mer info och ladda ner rapporten på Fjärde AP-fondens hemsida

För mer info och ladda ner rapporten på J.P. Morgan Asset Managements hemsida

För mer information:

Julia Ripa, Kvantitativ analytiker, AP4, e-post: julia.ripa@ap4.se
Martin Wahlgren, Client Advisor, J.P. Morgan Asset Management, e-post: martin.wahlgren@jpmorgan.com


För intervjuförfrågningar:

Karoline Hammar
, kommunikationschef, AP4, Tel: +46 70 603 45 53, karoline.hammar@ap4.se
Lennart Vaara, Marknadschef, JP Morgan Asset Management, +46 709 78 17 76, lennart.vaara@jpmorgan.com

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

Om AP4
AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det svenska allmänna pensionssystemets kapital. Efter en nettoöverföring på 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under 2022 uppgick fondkapitalet vid utgången av 2022 till 460,5 miljarder kronor. Portföljens CO2-utsläpp har minskat med 63 % sedan 2010.AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvar som ägare och ett starkt engagemang för hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Vi har en lång historia av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen och är pionjärer vad gäller klimatstrategier och minskade utsläpp i våra portföljer. Läs mer om AP4 här 

Om J.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) är marknadsföringsnamnet för JPMorgan Chase & Cos och dess dotterbolags investeringsförvaltningsföretag över hela världen. J.P. Morgan Asset Management, med ett förvaltat kapital på 2,45 biljoner USD (per den 31 december 2022), är en global ledare inom investeringsförvaltning. J.P. Morgan Asset Managements kunder inkluderar institutioner, privata investerare och förmögna individer på alla större marknader över hela världen. J.P. Morgan Asset Management erbjuder global investeringsförvaltning inom aktier, ränteintäkter, fastigheter, hedgefonder, private equity och likviditet. Läs mer om J.P. Morgan Asset Management här

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A dramatic year with major financial turbulence24.2.2023 09:49:54 CET | Press release

2022 was characterised by financial turbulence with rapidly rising interest rates and sharply falling values for most asset classes. The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2022 was SEK -11.9% after costs, and the net result for the year was SEK -62.5 billion. After a net transfer of SEK 4.7 billion to the pension system during the year, fund capital amounted to SEK 460.5 billion at year-end 2022. The portfolio’s CO2 emissions decreased by 3% in 2022, and the CO2 emissions have decreased by 61% since 2010. AP4 takes its responsibility as an owner and served on 46 nomination committees during 2022.

Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens24.2.2023 09:49:29 CET | Pressmeddelande

2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

A turbulent and challenging first half of 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the first half of 2022 was -12.6% after costs. AP4’s fund capital as per 30 June 2022 amounted to SEK 459.1 billion, compared with SEK 527.6 billion at the start of the year. The result for the first half of the year was SEK -66.6 billion. During the same period, a net total of SEK 2.0 billion was paid by AP4 to the pension system. The portfolio’s active return during the first half of the year was -2.3 percent.

Ett turbulent och utmanande första halvår 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum