Svenska institutet för standarder, SIS

Ny svensk standard för Agenda 2030

Dela

Nu lanserar SIS, Svenska institutet för standardisering, ett viktigt hållbarhetsdokument. Det är en ny vägledningsstandard som underlättar för svenska kommuner och regioner att efterleva FN:s Agenda 2030.

Det finns ett starkt lokalt intresse för att följa Agenda 2030. Problemet, inte minst för de lite mindre kommunerna, har varit att veta hur de ska gå till väga. Det finns en efterfrågan på vägledande dokument. Agenda 2030 är globalt, men det är på det lokala planet som en stor del av arbetet behöver ske, konstaterar Jonas Frykman, ordförande i den SIS-kommitté som hållit i arbetet:

- Över 60 procent av agendan är beroende av ett aktivt genomförande på lokal och regional nivå, enligt OECD. Och det kommer att bli tufft. Utmaningen är inte vad eller varför utan hur. Det är just frågan ”hur ska vi göra?” som vår standard besvarar, säger Jonas Frykman.

Det kan handla om allt från ”små” saker som skolmat till ”stora” som vattenförsörjning och infrastruktur. Inte minst i små kommuner, där resurserna ofta är begränsade, kan genomförandet visa sig vara en utmaning.

- Det är såklart inte bara SIS som ger vägledning kring implementationen av Agenda 2030 utan även till exempel SKR, Glokala Sverige och Länsstyrelserna. Jag ser inte att det ena utesluter det andra. Vi kompletterar varandra, säger Jonas Frykman.

Intresset har varit starkt under hela processen, vilket bekräftar behovet.

- Vi fick in över 600 synpunkter på utkastet. Trycket från kommunerna ute i landet är påtagligt, säger Dan Nilsson, avdelningschef på SIS (Svenska institutet för standardisering).

Han konstaterar samtidigt att seminariet den 30 september där den nya standarden ska presenteras är uppe i cirka 200 anmälningar, vilket är väldigt många för en ny, svensk vägledningsstandard.

Den formella beteckningen på standarden är SS 854000:2021 och den finns att hämta här:

https://www.sis.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/socialt-ansvarstagande/ss-8540002021

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum