Svenska institutet för standarder, SIS

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

Dela

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

– När ett ledningssystem för tillgångar används blir det enklare att styra, samordna och kontrollera aktiviteter för ledning av tillgångar och fatta riskbaserade beslut med hänsyn till tillgångens livscykel. ISO 55000-serien är värdefull hjälp för organisationer som förvaltar tillgångar långsiktigt. Den motverkar stuprörstänkande, sparar pengar, minskar risker och ökar leveranskvalitet, säger Ann-Sofie Sjöblom.

Samhällsutvecklingen mot alltmer digitaliserade och smarta verksamheter gör att behovet av att ha kontroll på sina tillgångar ökar och att se tillgångar som en strategisk resurs för värdeskapande, Vägledningen, ISO 55002, är en guide som stöder och förenklar implementeringen av kraven som anges i serien. Huvuddelarna som nu tydliggörs ännu mer handlar om strategiska planer, beslutsfattande, riskanalys och det finansiella perspektivet.

– I den nya utgåvan finns fler exempel på tillämpningar och tydligare samband och beröringspunkter mellan olika avsnitt samt vägledning för specifika teman. Det har också tydliggjorts hur kraven i standarderna bidrar till uppfyllandet av grundprinciperna inom tillgångsförvaltning, säger Diego Klappenbach, Director Scandinavia, UMS Group och deltagare i standardiseringskommittén för asset management.

Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar och fastigheter, och immateriella som till exempel patentportfölj och varumärke. Vägledningen passar särskilt väl som stöd vid styrning av verksamheter med tillgångar som har långa livslängder, stora kapitalinvesteringar, höga risker och viktiga samhällsfunktioner. Standarderna är kompatibla med andra ISO ledningssystemstandarder, till exempel ISO 9001 och ISO 14001.

SS-ISO 55002:2018 Ledningssystem för tillgångar – Vägledning för uppfyllande av ISO 55001 (svensk översattning och satt som svensk standard)

Om ISO 55000-serien

SIS standardiseringskommitté för asset management

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum