Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Ny webbplats ska locka fler till försvarssektorn

Dela

I dag lanseras webbplatsen Försvarskarriär. Där kan personer som är intresserade av att arbeta inom försvarssektorn få veta mer om hur man genom olika karriärval kan vara med och försvara Sverige.

Webbplatsen är en gemensam satsning på kompetensförsörjning mellan Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och de tre försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket.

– Syftet med plattformen är att fånga upp intresserade personer, bredda bilden av försvarssektorn och visa vad en karriär här kan innebära, säger Robert Limmergård, generalsekreterare på SOFF.

På webbplatsen lyfter man gemensamt fram det kompetensbehov och de möjligheter som finns inom hela försvarssektorn. Plattformen kommer löpande att fyllas på med berättelser från olika medarbetare och med information om lediga tjänster i olika delar av sektorn.

– Styrkan i forsvarskarriar.se är att vi som sektor samarbetar istället för att synas var för sig. Från Försvarsmakten vill vi förutom att visa våra heltidskarriärer civilt som militärt också lyfta fram möjligheten som finns att tjänstgöra deltid inom Försvarsmakten samtidigt som du har en annan civil karriär och huvudsysselsättning. Vi ser även att vi tillsammans kan nå målgrupper som tidigare kanske inte sett försvarssektorn som en självklar arbetsgivare, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

– Inom försvarssektorn finns möjligheter för alla. Försvarskarriär är en viktig plattform för att synliggöra karriärmöjligheter för de som ska välja arbetsgivare eller utbildning. Att försvarssektorn är tillgänglig och konkurrenskraftig är viktigt, avslutar Jonas Wikman, HR Direktör på BAE Systems Hägglunds och ordförande för SOFF:s medlemsgrupp för kompetensförsörjning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto Lars Widegren
Foto Lars Widegren
Ladda ned bild

Länkar

Om

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Storgatan 5
114 44 Stockholm

08-782 08 50https://soff.se/

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt.