SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Nya kartor ger ökad lönsamhet och bättre miljö

Dela

Med de nya Skogliga grunddata, fritt tillgängliga, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och samtidigt förbättra miljöhänsynen. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lämnar till regeringen idag.

Rikstäckande analys- och planeringsunderlag, skogliga grunddata, finns nu tillgängligt för skogsägare, skogsföretag, organisationer och myndigheter. Kartorna som beskriver skog och mark täcker i dagsläget 97 procent av Sveriges skogsmarksareal. Allt detta har möjliggjorts genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

– Vår rapport visar att detta ger en unik möjlighet till bättre skogsskötsel och betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen. Vi föreslår därför en fortsatt statlig finansiering för att säkerställa en långsiktig tillgång till aktuell data, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Förutom att tekniken är banbrytande är kostnaden för att ta fram datan mycket låg, knappt en krona per hektar. Uppskattningsvis kan den statliga satsningen på 25,5 miljoner kronor för att ta fram skogliga grunddata ge mellan 50 och 100 gånger mer tillbaka till samhället.

Tack vare Skogliga grunddata får skogsbruket ett bättre underlag för planering och uppföljning. Gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Avverkning effektiviseras och får bättre precision. Virkesutfallet kan lättare förutsägas vid avverkningar och därmed fås bättre virkesflöden, bättre transportekonomi och högre klimatnytta.

Samtidigt underlättas hänsynen till skogens miljövärden dramatiskt. Vid avverkning kan markens framkomlighet bedömas och körskador från skogsmaskiner kan undvikas. Avverkningskostnaderna blir lägre i och med att maskinparken kan utnyttjas mer effektivt. Vägplanering till och från avverkningsområden underlättas och precisionen i hänsynen till natur- och kulturmiljövärden blir bättre.

– Sammantaget bidrar den nya tekniken till att göra skogsbruket effektivare och skonsammare. Skogliga grunddata ger också ett nödvändigt underlag för arbetet med att på ett balanserat sätt utveckla Sverige mot en långsiktigt hållbar bioekonomi och är användbar även inom andra områden än de rent skogliga. Det här är utveckling i världsklass, säger Peter Högberg, rektor SLU.

Skogsstyrelsen och SLU betonar i rapporten att det är viktigt att ta tillvara de insatser som gjorts och att säkerställa att materialet är aktuellt på lång sikt. Därför föreslås en fortsatt statlig finansiering samt en fortlöpande nationell laserskanning i samverkan med Lantmäteriet, skogssektorn och övriga samhällssektorer.

Läs rapporten på Skogsstyrelsens webbplats.
Läs debattartikel i Dagens Industri.

Mer information:
Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0923–699 72
Mats Nilsson, forskare, SLU 090–786 84 22
Olof Bergwall, kommunikatör SLU, 090–786 82 11
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum