Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nya siffror visar: Unga har ett stort samhällsengagemang men få väljer partipolitiken

Dela

Ungdomar är intresserade av politik och samhälle, men engagemanget tar sig andra uttryck än att de går med i ett politiskt parti. Över hälften av de som besvarat MUCF:s enkät, har till exempel stöttat en samhällsfråga på nätet.

I februari i år skickade MUCF ut en ungdomsenkät till 5 000 personer mellan 16 och 24 år, varav 46 procent har svarat på frågor om bland annat politiskt intresse och samhällsengagemang.

Intresse för politik och samhällsfrågor

På frågan om hur intresserade de är av politik svarar 43 procent att de är ganska eller mycket intresserade och 60 procent uppger att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor. Bara drygt 6 procent uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund.

När det gäller intresse för vad som händer i andra länder uppger 65 procent att de är ganska eller mycket intresserade.

Unga människors engagemang i samhällsfrågor

Över hälften, 52 procent, har någon gång stöttat en samhällsfråga på nätet och 36 procent har köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Unga kan också stödja organisationer som jobbar för en speciell samhällsfråga med pengar, 28 procent uppger att de har gjort det och nästan lika många, 27 procent, har stöttat en fråga genom att skriva på namninsamling. Ungefär en femtedel, 21 procent, har debatterat politik på sociala medier.

Bild, bilaga 2. Unga människors engagemang.

– Det är glädjande att MUCF:s nya enkät visar att många unga har ett samhällsengagemang. Samtidigt är det oroväckande att bara drygt 6 procent är medlemmar i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Det är viktigt att skolorna tar sitt demokratiuppdrag på allvar och ger elever goda möjligheter att sätta sig in i hur partipolitiken fungerar. Den är ett fundament i vårt demokratiska samhälle och därför är de ungas engagemang mycket viktigt, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Skolval – mer än en halv miljoner elever deltar

Just nu pågår Skolval 2018 bland skolelever i samband med att ordinarie val till riksdagen hålls. Nästan 1 700 skolor i 271 kommuner har anmält sig för att delta vilket innebär att åtta av tio elever går i en skola som arrangerar skolval. Skolval är en viktig aktivitet i skolornas demokratiarbete och för att öka engagemanget för politik bland ungdomar.

Håll utkik efter resultatet till Skolval 2018, som presenteras i direkt anslutning till att vallokalerna stänger kl. 20.00 den 9 september. Där kommer du också kunna hitta hur skolorna i ditt län har röstat.

Här presenteras resultatet av Skolval 2018: www.skolval2018.se och på www.mucf.se

Fakta Skolval 2018

Skolval arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, alltså med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolvalet drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.

Vill du veta mer om ungdomsenkäten, kontakta Marit Gisselmann, utredare på MUCF, på 08 566 219 50 eller 0707 842350. E-post: marit.gisselmann@mucf.se

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum