Universitetssjukhuset Örebro

Nyckelfonden delar ut 4 miljoner till forskning om covid-19

Dela

Nyckelfondens styrelse har beslutat att fördela 4 miljoner till coronaforskning. Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag. ”Det var angeläget att vi snabbt kunde ta ett beslut redan under pågående pandemi”, säger Bo Anderson, styrelseordförande i Nyckelfonden.

Flödescell för analyser av genetisk arvsmassa, DNA och RNA. Provet laddas in i flödescellen och analyseras i instrumentet i bakgrunden. Foto Elin Abelson
Flödescell för analyser av genetisk arvsmassa, DNA och RNA. Provet laddas in i flödescellen och analyseras i instrumentet i bakgrunden. Foto Elin Abelson

Ett av forskningsprojekten handlar om att undersöka varför patienter med covid-19 har så olika sjukdomsförlopp. Forskargruppen kommer att utgå från fyra olika patientgrupper med cirka 100 patienter i varje grupp. I den första gruppen ingår patienter som har intensivvårdats och i den andra gruppen de som har varit inlagda på sjukhus men inte fått intensivvård. De som har haft bekräftat virus men bara milda symptom ingår i grupp tre och i den sista gruppen ingår de som bor på äldreboende och har blivit smittade men inte har fått sjukhusvård.

– Vi har fyra grupper med studiedeltagare. De har väldigt olika sjukdomsförlopp och det vill vi forska om. Vi vill titta på vad det är som skiljer grupperna åt, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Hon betonar att forskningen är ett lagarbete och forskargruppen består av forskare från både Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.

– Vi kommer att använda oss av de prover som togs i samband med att patienterna testades för covid-19. Proverna har sparats i vår biobank. I det här forskningsprojektet kommer vi att analysera patienternas DNA för att studera variationer som kan ha betydelse för det inflammatoriska svaret. All forskningsdata kommer att sparas i en covid-19-databas som kommer att vara tillgänglig även för kommande forskningsprojekt, säger Gisela Helenius.

I databasen kommer även forskaren Paula Mölling, molekylärbiolog och docent vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, tillsammans med forskargruppen sammanställa deras forskning. Den fokuserar på att undersöka hur stabilt SARS-COV-2 virusets RNA, arvsmassa, är över tid och hur spridningen av olika grenar av viruset ser ut i Region Örebro län. Dessutom kommer virusets mängd samt samspel med andra mikroorganismer undersökas för att se hur infektionen påverkas. Forskningsprojektet har en annan frågeställning men båda forskargrupperna kommer att koppla klinisk data med genetisk data från både patient och viruset.

Docent Jan Källman sitter med som ordförande i den sakkunniggrupp som har bedömt ansökningarna till Nyckelfonden.

– Jag är imponerad över att forskarna med så kort varsel kan ställa om till covidforskning. Vi har fått in många ansökningar med hög kvalitet, säger Jan Källman.  

  

Följande forskningsprojekt beviljades medel:

Ansvarig forskare

Ansökans titel

Beviljat belopp

Gisela Helenius

Varför har patienter med covid-19 olika sjukdomsförlopp?

900 000 kr

Scott Montgomery

Which sections of the Örebro country population are more likely to have been infected by covid-19 in 2020 and are at greatest risk of poor health because of the pandemic?

800 000 kr

Olof Hultgren

Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion.

800 000 kr

Paula Mölling

Genomiska stabiliteten av SARS-CoV-2 i relation till kliniska data samt andra mikroorganismer från patienter med covid-19 i Region Örebro län

876 000 kr

Jonas Halfvarson

Karakterisering av möjliga smittvägar för SARS-CoV-2 och identifiering av riskgrupper, utifrån förekomst av det så kallade spikproteinet ACE2 hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

500 000 kr


Vid ytterligare frågor kontakta

Gisela Helenius
Molekylärbiolog
Laboratoriemedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: gisela.helenius@regionorebrolan.se
Telefon: 072 – 53 23 645

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flödescell för analyser av genetisk arvsmassa, DNA och RNA. Provet laddas in i flödescellen och analyseras i instrumentet i bakgrunden. Foto Elin Abelson
Flödescell för analyser av genetisk arvsmassa, DNA och RNA. Provet laddas in i flödescellen och analyseras i instrumentet i bakgrunden. Foto Elin Abelson
Ladda ned bild
Forskarna Paula Mölling och Gisela Helenius. Foto: Elin Abelson
Forskarna Paula Mölling och Gisela Helenius. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson
Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum