Lindholmen Science Park

Nytt logistikdatalabb skapar bättre möjligheter att nå klimatmål

Dela

Nu finns ett nytt nationellt logistikdatalabb på plats med målet att öka potentialen till samarbeten kring delning och användning av gemensam data. Detta kommer gynna utvecklingen av ett framtida hållbart transportsystem.

Logistikdatalabbet bildades av 29 aktörer som tillsammans representerar aktörer från universitet, städer, regioner och näringsliv. Organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets resultat och arbete är välkomna att ansluta sig till projektet, som drivs av CLOSER och är finansierat av VINNOVA. Datalabbet är en öppen arena där flera olika delar av logistikbranschen möts och samarbetar för att göra det enklare att dela och använda data. Allt med ett gemensamt intresse av att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem.

Delad data – gemensam möjlighet att uppnå klimatmålen
Transport- och logistiksystemet möter många utmaningar. Krav på hållbarhet och minskade utsläpp ökar, samtidigt som storstäderna växer – vilket för med sig trängsel. Handeln genomgår stora förändringar med nya krav på flexibla och snabba leveranser som stressar systemet. Gemensamt för dessa utmaningar är att många lösningar är kopplade till de möjligheter som digitalisering och delad data möjliggör. Med Logistikdatalabbet etableras en neutral arena för att utforska datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn för att ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen och tillgängliggörandet av data ger. Syftet är att bidra till utveckling för ett hållbart och digitaliserat försörjningssystem i enlighet med de nationella målen för branschen, de globala Agenda 2030-målen och Parisavtalet.

– Jag ser ett stort behov av Logistiklabbet. En förutsättning för att kunna öka andelen hållbara transporter och minska klimatpåverkan i Sverige är att vi arbetar tillsammans! Vi måste samarbetaamarbete för för att standardisera data och utöka möjligheterna för datadelning. Inom livsmedelsbranschen så är det mycket påtagligt nu när hemleveranser av livsmedel och restaurangmat har ökat markant senaste året, som en konsekvens av bland annat Corona-pandemin. Med 20 års erfarenhet av att leverera mobila IT-lösningar till logistikbranschen så kommer MobiOne att ha en viktig roll i detta arbetet och vi ser fram emot att få ta en ledande position i arbetet med Logistiklabbet, säger Iain Bade, CEO MobiOne.

Smartare kommunala transporter
En av de första utmaningarna som Logistikdatalabbet tar sig an är att vidareutveckla det initiativ som Helsingborgs stad redan startat, med målet att effektivisera transporter till kommunala enheter genom samlastning. Samlastningen minskar också förekomsten av lastbilar på skolgårdar och andra platser som är känsliga för trafik. Genom delad data mellan publika och privata organisationer ser Helsingborgs stad en möjlighet att skapa databaserade insikter som stöttar hållbara inköps- och transportbeslut.

– Vi är glada över att vara del av Logistikdatalabbet. Att digitalisera och tillgängliggöra data är viktigt för att ta smartare beslut som gynnar våra invånare, näringslivet och framförallt klimatet. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya tjänster och affärsmodeller. Vi går in med ett use case där vi, tillsammans med tio av stadens leverantörer, undersöker möjligheterna att dela och synliggöra leveransdata. Vi tror att Logistikdatalabbet har rätt kompetens och rätt inställning för att hjälpa oss med våra utmaningar och ser också detta som en chans att dela med oss av det vi lär oss till andra kommuner, säger Linda Bermin, Helsingborgs stad.

– Vi på RISE ser att det finns en stor potential för datadriven innovation inom transport- och logistikbranschen och med etableringen av ett logistikdatalabb tar vi ytterligare ett viktigt steg, säger Matilda Lindström, Avdelningschef Mobilitet och system RISE.

Partners i projektet är:

AFRY AB
Ahlsell Sverige AB
Byggmaterialhandlarna i Sverige AB
Cargospace24 AB
Lindholmen Science Park AB
Einride AB
GLC ek för Göteborgs Lastbilscentral
Greencarrier Holding AB
Göteborgs stad
Helsingborg stad
Independent Business Group Sweden AB
IBM Svenska AB
iBoxen infrastruktur Sverige AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Linköpings universitet
Logical Clocks AB
Malmö stad
MobiOne AB
MoveByBike Europe AB
Region Jönköpings Län
RISE Research Institute of Sweden AB
Stockholms stad
Sveriges Åkeriföretag
Trafikverket
Nshift AB
Upphandling Södertörn
Urban Services
Volvo Group
Zipadoo

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Projektet koordineras av CLOSER, som är en neutral samverkansplattform för ökad transporteffektivitet, med stöd från RISE som besitter stor erfarenhet av testbäddar och tidigare har initierat och drivit datalabb inom andra samhällssektorer. CLOSER är en del av Lindholmen Science Park.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

MobilityXlab bjuder in 11 startupföretag för att skapa innovativa mobilitetslösningar med ledare inom branschen15.6.2022 09:02:00 CEST | Pressmeddelande

Neurovetenskapsbaserad mjukvara för att upptäcka förarbeteende, olycksförebyggande system för autonom körning, smart laddning för elfordon, samt dataanslutning och integritet är några av innovationerna som har utvecklats av de elva startupföretagen som ansluter till MobilityXlab. De kommer nu att delta i programmet i minst sex månader för att skapa lösningar tillsammans med de sju världsledande branschpartnerna: CEVT, Ericsson, Polestar, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact.

Fyra startups utvalda för att skapa innovativa och hållbara mobilitetslösningar17.1.2022 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Artificiell intelligens i mjukvara för drogdetektering, globala digitala identitetslösningar, realtidskommunikation mellan fordon av olika märken, och mjukvara som upptäcker hälsorelaterade försämringar som kan påverka körförmågan. Det är innovationerna som väckte störst intresse bland MobilityXlabs partners i årets första uttagning. Svenska Eyescanner, 12iD och Detectivio, samt amerikanska Aiden har nu blivit inbjudna att samarbeta med de sex världsledande industriföretagen i minst sex månader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum