Vision

Nytt reformpaket med höjd pension, mer kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö

Dela

Vision och övriga fackliga organisationer har tillsammans med SKR och Sobona träffat en bred överenskommelse som omfattar ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem.

- Att vi nu höjer tjänstepension i den kvinnodominerade välfärden leder till en mer jämställd livsinkomst för många av Visions medlemmar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
- Att vi nu höjer tjänstepension i den kvinnodominerade välfärden leder till en mer jämställd livsinkomst för många av Visions medlemmar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

- Nu tar Vision och arbetsgivarna ett samlat grepp på tre viktiga områden som förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare. Vi höjer tjänstepension, ökar tryggheten genom möjlighet till kompetensutveckling och omställning, och genomför en partsgemensam satsning på förbättrad arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har därför träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.

Förändringar för ett modernt pensionssystem

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

- Avsättningen till tjänstepension höjs med 1,5 procent till sex procent. Det är efterlängtat! Att vi nu höjer tjänstepension i den kvinnodominerade välfärden leder till en mer jämställd livsinkomst för många av Visions medlemmar. Idag har många en alldeles för låg pension trots att de arbetat ett helt yrkesliv, säger Veronica Magnusson.

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra både för medarbetare och arbetsgivare. Möjligheterna att arbeta med insatser under anställning i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens anställningstrygghet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

- Vi vill att medlemmarna ska vara trygga när arbetslivet förändras. Då är det viktigt att det finns bra ekonomiskt stöd för att exempelvis vidareutbilda sig och kunna söka andra jobb. Det nya omställningsavtalet gör detta möjligt, säger Veronica Magnusson.

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har fack och arbetsgivare kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala bolag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.

- Pandemin har visat på vikten av en god arbetsmiljö som kan förebygga ohälsa och säkra återhämtningen för välfärdens medarbetare och chefer. Vi följer nu upp och utvärderar de insatser som gjorts. Vi ska dra lärdomar av vad som fungerat bra och hur arbetsmiljöarbetet kan rustas bättre för framtiden, säger Veronica Magnusson.

Viktiga resurser i arbetet med friska arbetsplatser är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv och Afa Försäkrings forskningsfinansiering inom arbetsmiljö samt Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR).

 Fakta pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för alla anställda inom kommuner och regioner med övergångsbestämmelser och kvarstående i det förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda.

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. 
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Överenskommelsen innehåller även vissa andra övergångsbestämmelsen för arbetstagare som idag omfattas av KAP-KL.
 • Anställda som idag omfattas av PA-KFS 09 övergår också till AKAP-KR
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Fakta omställningsavtalet KOM-KR

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

 • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med statligt studiestöd införs.
 • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar. Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn. 
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters i samverkansarbete.
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, tfn 070- 746 21 24, eller Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef i Vision, tfn 070- 584 99 29.

Kontakter

Bilder

- Att vi nu höjer tjänstepension i den kvinnodominerade välfärden leder till en mer jämställd livsinkomst för många av Visions medlemmar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
- Att vi nu höjer tjänstepension i den kvinnodominerade välfärden leder till en mer jämställd livsinkomst för många av Visions medlemmar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson besöker Skellefteå och Lycksele28.11.2022 08:52:36 CET | Pressmeddelande

Tisdag den 29 november besöker Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Skellefteå och onsdag den 30 november besöker hon Lycksele. Under besöken kommer samtal vara om välfärdens utmaningar och lösningar och den kompetensförsörjning som behövs inom välfärden. Program för dagarna: Tisdag 29 november 10.00-11.30 Arbetsplatsbesök på Skellefteå Flygplats. Vi träffar Mikael Öhlund ordförande för Vision Skellefteå Airport och Robert Lindberg VD för Skellefteå Airport. Rundvandring på flygplatsen och samtal om elektrifieringen, elflygplan och den expansiva fasen som de befinner sig i. 13.00-13.30 Skellefteå Kommun – träff med förhandlingschef, personalchef och kommunalråd om kompetensförsörjning. Samtal om de utmaningar som finns kopplat till kompetensförsörjning i kommunen. Det finns idag ca 2.200 arbetstillfällen som kommer behöva fyllas som berör Visions medlemmar. För chefer är bemanningen en jättestor fråga och det är konkurrens om arbetskraften med den gröna industrietableringen. S

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum