Skogsstyrelsen

Nytt rekord för skogsföryngringen i Sverige

Dela

Återigen slår skogsbruket rekord i att få upp ny skog efter avverkning. Hela 91 procent av den inventerade arealen får godkänt, visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Samtidigt blir planteringar allt mer dominerande som föryngringsmetod där självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer.

– Det är glädjande att den positiva trenden med godkända föryngringar håller i sig. Det innebär att det finns tillräckligt med plantor för att skogarna skall producera mycket virke, något som behövs för att skogsindustrin ska kunna utvecklas och för att framställa bioenergi, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

(Mer om statistiken i länk nedan!)

Eftersom skogsvårdslagen kräver att skogsägare sätter ny skog som klarar kraven, följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar varje år. Efter att ha legat på runt 80 procent godkända föryngringar under tio års tid, har det skett tydliga förbättringar senaste åren. Förra året slog andelen godkänd areal rekord i inventeringarna. Även i år nås en ny toppnivå där 91procent av den inventerade arealen uppfyllde kraven på skogsvårdslagen på bland annat antal huvudplantor.

Förbättringarna märks i hela landet men skiljer sig något åt mellan landsdelarna. Bäst resultat uppvisar Götaland med 94 procent godkända föryngringar. Därefter följer Svealand med 93 procent, Norra Norrland med 92 procent och Södra Norrland på 86 procent. Sommarens torka som gjort att plantor dött på många håll, påverkar inte statistiken eftersom inventeringen gjordes i plantskog som föryngrades för flera år sedan.

Samtidigt visar inventeringen att plantering fortsätter bli en allt mer dominerande metod. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat och når i den senaste skattningen 84 procent. Andelen naturlig föryngring har sjunkit till 11 procent, vilket är rekordlågt.

Utöver kravet på skogsägaren att det ska finnas tillräckligt med plantor i föryngringarna, strävar Skogsstyrelsen också mot att få en större variation i skogsbruket. Det minimerar skaderiskerna, förstärker upplevelsevärdena men ökar också den biologiska mångfalden. Ett sätt att skapa variation är att variera föryngringsmetoder.

– När plantering dominerar så stort finns en risk att variationen blir lidande. Därför är det viktigt att skogsägarna nu kompenserar för det här när man väljer hur man röjer i skogen och till exempel lämnar kvar lövträd, säger Jonas Bergqvist.

Planteringarna domineras fortsatt av tall och gran där båda trädslagen är ungefär lika vanliga. Björk står för 14 procent. Contortatall, lärk, ädellöv och övrig löv förekommer i mycket liten omfattning och det finns ingenting i uppföljningen som visar att de trädslagen ökar.

Resultaten kommer analyseras djupare och fler resultat kommer att tas fram för respektive landsdel med fokus på föryngringarnas täthet, luckighet och lövandel. Detta kommer att presenteras i en rapport preliminärt i mars 2019.

Mer information:

Lennart Svensson, inventeringsledare, Enheten för geografisk information, 0470-72 61 31, 070-548 57 30, lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

600 arter i skogen presenteras i ny naturvårdsbibel23.5.2019 09:19:57 CESTPressmeddelande

Det var nästan 20 år sedan sist. Men nu finns en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter med titeln Skyddsvärd skog. En naturvårdsbibel som presenterar inte mindre än 600 naturvårdsarter i ord och bild. Den ultimata guiden vid naturvärdesbedömningar och ett viktigt redskap i arbetet med att bevara biologisk mångfald. Boken är skriven av Johan Nitare, ekolog vid Skogsstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum