Skogsstyrelsen

Nytt rekord för skogsföryngringen i Sverige

Dela

Återigen slår skogsbruket rekord i att få upp ny skog efter avverkning. Hela 91 procent av den inventerade arealen får godkänt, visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Samtidigt blir planteringar allt mer dominerande som föryngringsmetod där självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer.

– Det är glädjande att den positiva trenden med godkända föryngringar håller i sig. Det innebär att det finns tillräckligt med plantor för att skogarna skall producera mycket virke, något som behövs för att skogsindustrin ska kunna utvecklas och för att framställa bioenergi, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

(Mer om statistiken i länk nedan!)

Eftersom skogsvårdslagen kräver att skogsägare sätter ny skog som klarar kraven, följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar varje år. Efter att ha legat på runt 80 procent godkända föryngringar under tio års tid, har det skett tydliga förbättringar senaste åren. Förra året slog andelen godkänd areal rekord i inventeringarna. Även i år nås en ny toppnivå där 91procent av den inventerade arealen uppfyllde kraven på skogsvårdslagen på bland annat antal huvudplantor.

Förbättringarna märks i hela landet men skiljer sig något åt mellan landsdelarna. Bäst resultat uppvisar Götaland med 94 procent godkända föryngringar. Därefter följer Svealand med 93 procent, Norra Norrland med 92 procent och Södra Norrland på 86 procent. Sommarens torka som gjort att plantor dött på många håll, påverkar inte statistiken eftersom inventeringen gjordes i plantskog som föryngrades för flera år sedan.

Samtidigt visar inventeringen att plantering fortsätter bli en allt mer dominerande metod. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat och når i den senaste skattningen 84 procent. Andelen naturlig föryngring har sjunkit till 11 procent, vilket är rekordlågt.

Utöver kravet på skogsägaren att det ska finnas tillräckligt med plantor i föryngringarna, strävar Skogsstyrelsen också mot att få en större variation i skogsbruket. Det minimerar skaderiskerna, förstärker upplevelsevärdena men ökar också den biologiska mångfalden. Ett sätt att skapa variation är att variera föryngringsmetoder.

– När plantering dominerar så stort finns en risk att variationen blir lidande. Därför är det viktigt att skogsägarna nu kompenserar för det här när man väljer hur man röjer i skogen och till exempel lämnar kvar lövträd, säger Jonas Bergqvist.

Planteringarna domineras fortsatt av tall och gran där båda trädslagen är ungefär lika vanliga. Björk står för 14 procent. Contortatall, lärk, ädellöv och övrig löv förekommer i mycket liten omfattning och det finns ingenting i uppföljningen som visar att de trädslagen ökar.

Resultaten kommer analyseras djupare och fler resultat kommer att tas fram för respektive landsdel med fokus på föryngringarnas täthet, luckighet och lövandel. Detta kommer att presenteras i en rapport preliminärt i mars 2019.

Mer information:

Lennart Svensson, inventeringsledare, Enheten för geografisk information, 0470-72 61 31, 070-548 57 30, lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum