Linköpings kommun

Nytt stöd med anledning av coronapandemin till föreningar inom kultur- och idrottsområdet

Dela

Linköpings kommun tillskjuter ett nytt stöd på två miljoner kronor till kulturen och idrotten. Detta görs för att mildra de ekonomiska konsekvenserna som spridningen av covid-19 orsakat samt att underlätta en återstart av verksamheten när situationen tillåter.

Sedan coronapandemin startade har ett flertal åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället kraftigt begränsat flera föreningars möjligheter att bedriva verksamhet. Föreningslivet har drabbats hårt när bland annat aktiviteter, arrangemang och produktioner har ställts in, ofta med kort varsel.

För att stödja de föreningar som är verksamma inom kultur- och idrottsområdet vars situation påtagligt påverkats och fortsätter påverkas av coronapandemin har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett nytt tillfälligt stöd till kultur- och idrottsområdet i Linköping. Det tillfälliga riktade stödet på två miljoner kronor ska bidra till att ge föreningarna bättre förutsättningar att fortsätta verka i kommunen.

– Genom detta riktade stöd vill vi fortsatt främja verksamhet och synliggöra dessa aktörer för deras insatser till Linköpings kultur- och idrottsliv under pågående pandemi, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Stödet fördelas enligt följande:

500 000 kr har fördelats till 75 bidragsberättigade kulturföreningar.

600 000 kr har fördelats till alla barn- och ungdomsföreningar baserat på antal medlemmar 7-25 år.

300 000 kr har fördelats till alla barn- och ungdomsföreningar baserat på antal medlemmar 13-20 år

100 000 kr har fördelats till Linköpings parasport.

500 000 kr har fördelats till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna för deras arbete i socioekonomiskt svaga områden med att stärka civilsamhällets föreningar.

– De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bland annat kultursektorn, idrottsrörelsen och det civila samhället. Av den anledningen tillför vi detta stöd så vi fortsatt har ett levande kulturliv, en stark idrottsrörelse och ett starkt föreningsliv i hela Linköping efter pandemin, avslutar Gustaf Appelberg (L).

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Ågatan 40
582 22 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Nytt stöd till servicenoder på landsbygden18.10.2022 15:39:42 CEST | Pressmeddelande

Kriget i Ukraina och efterföljande energikris har lett till en extraordinär situation med skenande varu-, bränsle- och elpriser. Det påverkar såväl privatpersoner som många branscher, och på landsbygden finns därtill en risk för att Linköpingsbornas tillgång till dagligvaruförsörjning i de identifierade servicenoderna försämras. Därför har kommunstyrelsen idag fattat beslut om ett extrastöd om totalt 500 000 kronor under 2022 till utpekade servicenoder i kommunens “Serviceplan för landsbygden”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum