Norrköpings kommun

Nytt taxesystem för avgifter inom vård och omsorg

Dela

Norrköpings kommun inför från den 1 januari 2022 ett nytt taxesystem för avgifter för vård- och omsorgsinsatser. Det nya systemet ska vara lättare för brukare och patienter att förstå samtidigt som tydligare riktlinjer för tillämpningen ska göra det mer rättssäkert.

– Kommunen har gjort en omfattande genomgång av nuvarande taxesystem och tagit fram tydligare regler och riktlinjer till det nya taxesystemet. Vår förhoppning är att det nya systemet ska vara lättare att förstå och göra det mer rättssäkert, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Det nuvarande taxesystemet har gällt sedan 2003.I december 2021 kommer politikerna i vård- och omsorgsnämnden besluta om avgifterna för nästa år. Hur stor avgiften blir bestäms av personens inkomster och boendekostnad samt vilka och hur omfattande vård- och omsorgsinsatser brukaren/patienten får. Några insatser är gratis och för en del andra tar kommunen ut en avgift.

– Avgift tas ut på till exempel hjälp med städning och inköp i hemmet eller omfattande vård och omsorg i ett särskilt boende för äldre. Några insatser är avgiftsfria, till exempel boendestöd och avlösning upp till 15 timmar per månad. Hur den enskilde påverkas har inte bara med de olika avgifterna att göra utan också av vilket minimibelopp man har rätt till, säger Magnus Johansson.

Minimibeloppet är en summa som ska räcka till utgifter för till exempel mat, kläder och mediciner. En viktig del av Norrköpings kommuns nya taxesystem för vård och omsorg är ett betydligt högre minimibelopp än det som anges i socialtjänstlagen.

– Kommunfullmäktige har beslutat att de minimibelopp som kommer tillämpas i Norrköpings kommun är 30 procent högre jämfört med socialtjänstlagens minimibelopp för de som är 65 år eller äldre, och 40 procent högre för de som är 64 år eller yngre. Det här betyder att den som bor i Norrköping får ännu större möjligheter till ett gott och självständigt liv, säger Andreas Bohlin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Norrköpings kommuns intäkter kommer efter förändringarna ligga på ungefär samma nivå som med det nuvarande taxesystemet.

De norrköpingsbor som har hjälp, stöd och vård av vård- och omsorgsnämnden kommer under december att få information om vad som gäller från 2022 genom ett utskick som kommer via posten. I februari 2022 får vård- och omsorgstagarna veta vilken avgift man får. Den informationen skickas ut samtidigt som man får sitt årliga avgiftsbeslut.

De grundläggande reglerna för vilka avgifter en kommun får ta ut för vård och omsorg finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Inom de ramar som lagstiftningen anger får en kommun besluta om vilka avgifter den tar ut för hemtjänst och hemsjukvård.

Kontakt:
Magnus Johansson
Titel: vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16

Cecilia Larsson
Titel: sakkunnig Berednings- och utredningsenheten
Telefon: 011-15 29 51

Emma Johansson
Titel: sakkunnig Berednings- och utredningsenheten
Telefon: 011-15 15 86

____________________________________________

Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Premiär för film om Norrköpings biografer6.12.2021 14:09:43 CET | Pressinbjudan

Som en del av 10-årsjubileet har Cnema i samarbete med Norrköpings stadsmuseum producerat en film i tre delar, Norrköpings vita dukar – från kinematografer till multibiografer. Filmen blickar mer än 100 år tillbaka i tiden och utforskar biografkulturen i Norrköping, från de allra första biograferna fram till idag. Museipedagog Ellika Kyndel guidar publiken i biografernas spår med fokus på arkitektur och utformning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum