Skara stift

Nyvalda stiftsfullmäktige i Skara stift sammanträdde

Dela

Nyvalda stiftsfullmäktige för perioden 2022-2025 sammanträdde på Flämslätt stifts- och kursgård torsdag 16 december. Det var ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare som närvarade på plats på Flämslätt. Övriga ersättare hade möjlighet att närvara via länk.

Flämslätt stifts- och kursgård. Foto: Birgit Kullingsjö
Flämslätt stifts- och kursgård. Foto: Birgit Kullingsjö

Stiftsfullmäktige valde ett nytt presidium för den nya mandatperioden och till ordförande valdes Jan Wahn. Till förste vice ordförande valdes Sebastian Ekeroth Clausson och till andre vice ordförande valdes Karin Enerbäck

Stiftsfullmäktige fattade beslut om revisorsupphandling och förrättade val av förtroendevalda revisorer och revisorsersättare. Till ordinarie revisorer valdes Bill Johansson och Tomas Gustafsson och till revisorsersättare valdes Christina Jorméus och Bengt A Gustavsson

För val till stiftsstyrelsen och egendomsnämnden begärdes att de ska förrättas genom proportionella val. Dessa val kommer därmed att genomföras vid ett extrainsatt stiftsfullmäktige 30 december.

Till domkapitlet valdes Inger Gustavsson, Svante Jildenhed och Anders Gunn till ordinarie ledamöter och Rune Skogsberg, Ola Ljungman och Johan Hjertén till ersättare. Dessutom valdes Anna-Karin Lundberg till ledamot med domarkompetens och Jenny Lundberg till ersättare med domarkompetens i domkapitlet.

Bilder

Flämslätt stifts- och kursgård. Foto: Birgit Kullingsjö
Flämslätt stifts- och kursgård. Foto: Birgit Kullingsjö
Ladda ned bild

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 103 församlingar samlade i 40 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum