Linköpings kommun

Ökad tillväxt är målet med ny avsiktsförklaring

Dela

Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda har kommit överens om ett tätare samarbete för att stärka utvecklingen i kommunerna. Målet är en ökad befolknings- och sysselsättningstillväxt.

Under februari och mars beslutar kommunernas fullmäktigen om en avsiktsförklaring med målbild för 2040 och gemensamma rekommendationer.

– Det är historiskt att fullmäktige beslutar om rekommendationer som vi i kommunerna ska följa. Beslutet är förpliktigande, men kommer förhoppningsvis att leda till en stark utveckling för oss alla, säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun.

Under två år har kommunerna fördjupat sitt samarbete för att stärka den lokala arbetsmarknaden. Målet är att det lokala arbetsmarknadsområdet LA-Linköping ska vara en tydligt sammanlänkad del av Östergötland och aktivt bidra till hela länets utveckling.

– Vi kan tydligt se att kommunerna har olika förutsättningar och styrkor. Genom ett tätare samarbete kan vi utveckla hela det geografiska området, säger Thomas Lidberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Åtvidaberg.

Kommunerna är beroende av varandra

Kommunerna är redan idag sammanlänkade och beroende av varandra. Både när det gäller bostadsmarknaden och studie- och arbetsmarknaden.

– Kommunerna erbjuder tillsammans varierande och kompletterande livs- och boendemiljöer och därför är det så viktigt att vi har en samsyn mellan kommunerna. Till exempel att vi ska ha en bostadsmarknad som är i balans med befolkningstillväxten, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Ett tydligt tecken på hur beroende kommunerna är av varandra är utvecklingen i gränsorterna till Linköping där goda pendlingsmöjligheter leder till en befolkningstillväxt.

– Linköpings starka sysselsättningstillväxt är en viktig källa till kompetensförsörjningen i många kommuner. Samtidigt är Linköping beroende av inpendling för sin arbetskraftsförsörjning. Målet är att vi 2040 ska ha en snabbare sysselsättningstillväxt än i övriga landet genom ett ökat utbyte över kommungränserna, säger Annelie Almérus (M), kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun.

Förutom en stark utveckling i länet är ett av målen att Linköping ska vara väl uppkopplad mot Stockholm 2040 samtidigt som uppkopplingen till övriga storstäder och kontinenten utvecklas.

– En förutsättning för det är att Ostlänken är färdigställd och att nya stambanor har börjat byggas år 2040. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för länets utveckling att Ostlänken byggs enligt plan, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

Fakta

  • Avsiktsförklaringen innehåller 4 målbilder om ett önskat läge år 2040.
  • Den innehåller även 16 rekommendationer för att underlätta fortsatt ekonomisk geografisk integration och ökad mellankommunal samverkan.
  • Rekommendationerna är inte bindande men samtliga deltagande kommuner förstår att den gemensamma målbilden blir svår att nå om avvikelserna från rekommendationerna blir för stora.
  • Kommunerna har under två år gemensam arbetat fram nya kunskapsunderlag i ett projekt finansierat av Tillväxtverket. Med underlaget som grund har den gemensamma målbilden för utvecklingen tagits fram.

Kontakter

Niklas Borg (M), Linköping
tfn: 070-815 49 73

Annelie Almérus (M), Motala
tfn: 0141-22 50 01

Cecilia Burenby (S), Mjölby
tfn: 070-597 49 80

Thomas Lidberg (S), Åtvidaberg
tfn: 070-598 22 15

Christer Segerstéen (M), Kinda
tfn: 0494-190 17

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Polisen och Försäkringskassan ansluter sig till kommunens arbetsgrupp mot bidragsbrott4.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år utbetalas stora bidragsbelopp till personer som inte har rätt till ekonomisk hjälp. Dessa allvarliga brott innebär enorma kostnader för samhället och måste på alla sätt stävjas. Allians för Linköping har därför inlett ett operativt samarbete mellan Linköpings kommun och aktörer inom bostadssektorn, ett samarbete som nu utökas med Polismyndigheten och Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum