Linköpings kommun

Omsorgsnämnden: Värmestuga öppnas för utsatta EU-medborgare

Dela

Under onsdagens sammanträde i Omsorgsnämnden föreslås bland annat att Linköpings kommun ska hyra två omklädningsrum i Vidningsjö – lokaler som ska fungera som värmestuga för personer som annars tvingas tillbringa vinternätterna utomhus. Andra exempel på ärenden handlar om satsningar inom arbetslivet och ett nytt samarbete för att stötta människor som lever i socialt utanförskap.

Ärende 6: Nytt samarbete ska nå utsatta Linköpingsbor

Linköpings kommun vill stötta fler människor som lever i socialt utanförskap. Tillsammans med IOGT-NTO och Sionförsamlingen tecknas en överenskommelse för en ny verksamhet som ska skapa gemenskap för utsatta Linköpingsbor.

Människor som lever i socialt utanförskap i form av till exempel psykisk ohälsa, fattigdom, ensamhet och missbruk är idag svåra att nå. För att ge dessa människor en plats i samhället, fungerande vardagsrutiner och framtidstro inleder Linköpings kommun ett nytt samarbete med IOGT-NTO och Sionförsamlingen.

 – De här två aktörerna har bra förutsättningar för att kunna erbjuda gemenskap, sammanhang och arbetsträning för att långsiktigt stötta dessa människor tillbaka till delaktighet i samhället, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Den nya verksamheten kommer att erbjuda hjälp till 40-50 personer per år och ha en årskostnad på 2,4 miljoner kronor. Linköpings kommun bidrar med 700 000 kronor per år. IOGT-NTO bidrar med motsvarande 470 000 kronor och Sionförsamlingen med 1 230 000 kronor per år i form av bland annat personal, lokaler och ideella insatser.

– Överenskommelsen är både humaniärt och ekonomiskt rätt. För varje person där vi kan förhindra ett återfall i missbruk och en ny period på behandlingshem sparar kommunen en halv miljon. Samtidigt besparas både personen och anhöriga mycket lidande, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Ärende 7, 14 och 15: Satsningar ska få fler att komma ut i arbete

Linköpings kommun vill få fler personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Nu blir tillfälliga platser permanenta samtidigt som kvaliteten i verksamheten ska höjas.

– Varje person ska få möjlighet att utvecklas till sin bästa förmåga och leva ett så självständigt liv som möjligt. Det gäller självklart även personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför har vi gjort kraftfulla ökningar av våra jobbinsatser, som nu blir permanenta, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Under omsorgsnämndens sammanträde föreslås följande åtgärder när det gäller arbetsstödjande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

  • I en ny överenskommelse höjs kraven på Jobb- och kunskapstorgets arbetsinriktade stöd till unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten ska framöver arbeta med evidensbaserade metoder som bland annat Supported employment. Krav på utbildning till bland annat beteendevetare eller arbetsterapeut införs också. Verksamheten omfattar cirka 60 platser per år. Överenskommelsen med Jobb- och kunskapstorget kostar oförändrat 1,7 miljoner kronor per år och löper till och med den 31 december 2020.

  • Verksamheten Skog och mark inom Leanlink Råd och stöd erbjuder arbetstillfällen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här finns bland annat arbete inom snickeri, vaktmästeri och cykelrenovering. Under våren 2017 utökades de tidigare 10 platserna tillfälligt med ytterligare 20 platser. Omsorgsnämnden gör nu utökningen permanent. Utökningen av Skog och mark kostar 1,7 miljoner kronor per år och löper till och med den 31 december 2020.

  • Hantverkshuset Support och arbetsteamet, som drivs av Leanlink Råd och stöd, utökas med tre permanenta tjänster som tidigare finansierats tillfälligt av bland annat Samordningsförbundet. Förstärkningen har inneburit att ytterligare cirka 70 personer per år fått stöd och blir nu permanent. Förstärkningen av Support- och arbetsteamet kostar 2,1 miljoner kronor per år och löper till 30 september 2019.

Ärende 17: Värmestuga öppnas för utsatta EU-medborgare

Under vintern 2017/18 kommer Linköpings kommun att hyra två omklädningsrum i Vidningsjö – lokaler som ska fungera som värmestuga för personer som annars tvingas tillbringa de kallaste vinternätterna utomhus.

Från och med den 23 december till och med den sista februari 2018 kommer personer som inte har någon varm plats att vistas på få möjlighet till värme och skydd i omklädningsrum i Vidingsjö motionscentrum.

– Varje person har eget ansvar för att ordna boende. Men vi som kommun kan heller inte ha personer som fryser ihjäl i våra parker. Därför kommer det att finnas plats dit man kan fly undan den värsta vinterkylan, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

Lokalerna rymmer 30 personer och har tillgång till dusch och toalett. Totalkostnad för hyra, renhållning och brandutrustning beräknas kosta 113 000 kronor. Vintern 2015-2016 kostade härbärgeplatserna 1,4 miljoner kronor.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum