Transportföretagen

Öppet brev till finansministern - Företag vittnar om avbokningar till följd av de nya restriktionerna

Dela

De rekommendationer som regeringen införde den 8 december för att mota den ökade smittspridningen av viruset fick direkt effekt på Transportföretagens medlemsföretags verksamhet även om de i sig inte innebar att verksamheten skulle stängas ned. Detta kan ett flertal företag vittna om. Transportföretagen kräver nu att stöd införs snabbt för att rädda företagen.

Foto: Transportföretagen, fri användning
Foto: Transportföretagen, fri användning

Pandemins effekter på resandet har tunnat ut marginalerna för många företag i persontransportbranschen till bristningsgränsen och de ekonomiska resurserna börjar nu sina. Uppmaningen till ökad försiktighet har lett till att många människor valt att avboka eller avstå från resor. Risken är stor att företag som förberett sig för återstart och dragit på sig kostnader nu snabbt hamnar i svåra ekonomiska problem om utvecklingen fortsätter på det sättet.

För Transportföretagens medlemsföretag inom särskilt taxi, buss och flyg är situationen allvarsam. 

En analys av situationen som Transportföretagen gjort visar att:

1. Åtgärder för säkra taxiresor har vidtagits men ett minskat nöjesliv och nedgång inom
besöksnäringen leder till färre körningar.
2. Minskat antal passagerare med flyg, tåg, färja och buss innebär färre viktiga körningar till större terminaler och stationer.
3. Från 1 december har omkring 20 procent av enskilda resenärer avbokat sig från
researrangemang med buss. Julresor bokas generellt väldigt sent och bokningsläget var redan innan avbokningarna på drygt hälften av 2019 års nivåer då nybokningar avstannade redan i oktober.
4. Från den 1 december har omkring en tredjedel av beställningstrafiken bokats av som en direkt följd av restriktionerna. Beställningstrafik med buss körs bland annat för företag som ska ha julfest, bjuda på julbord eller ha konferens i samband med årsskiftet. Många av bussarna inom segmentet kör också ersättning för tågtrafik som inte rullar, för förstärkning i kollektivtrafik vid belastning och trängsel etc.
5. Flygföretagen bedömer marknadsutsikterna som osäkra. Från den 1 december har nya eller återinförda reserestriktioner införts runt om i världen vilket har påverkat bokningsläget negativt främst för utrikestrafiken. Flera EU-stater har t.ex. infört krav på negativt covid-19-test utöver det EU-harmoniserade vaccinationsbeviset för inresa.
6. Efter regeringens besked den 8 december har även inrikestrafiken påverkats negativt.
7. Som en konsekvens av minskat resande gör flygbolag justeringar i trafikprogrammet för perioden efter jul- och nyårshelgerna vilket medför att tillgängligheten försämras.
8. Eurocontrols siffror över flygtrafiken på Arlanda flygplats visar att den stegvisa trafikuppgången bröts i november för att sedan åter minska. Antalet rörelser ligger nu cirka 35–40 procent under 2019 års nivåer.

"Regeringen meddelade under pressträffen den 8 december att man budgeterat för stöd till drabbade företag. Transportföretagen menar att detta är positivt, men att stöden behöver gälla redan nu. De rekommendationer som infördes riskerar annars att slå ut stora delar av den svenska persontransportnäringen för lång tid framöver. Flera företag över hela landet vittnar om detta. Pandemin skördar fortfarande offer och håller tillbaka vår mobilitet. Trafikföretagen har nu, efter den påfrestning som pandemin inneburit, tömt sina kassor och klarar inte att möta en nedgång i verksamheten igen. Vi vill nu att regeringen agerar så att våra transportföretag och samhällsviktig transportinfrastruktur inte blir nästa offer", säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagen har mot bakgrund av detta hemställt hos regeringen ett antal krav om åtgärder på omställnings- och omsättningsstöd. Det öppna brevet bifogas till pressmeddelandet.

Pressansvarig kan ordna kontakt med ett flertal företag (som verkar i hela landet) som kan vittna om nedgången efter regeringens pressträff. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Transportföretagen, fri användning
Foto: Transportföretagen, fri användning
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Transportföretagens elbilskurser har nu nått 300 fordonsyrkeslärare20.12.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

I dagarna passerade precis 300 utbildade yrkeslärare inom el och hybridfordonsteknik. När en ny läroplan kom till gymnasieskolans fordonsprogram, bland annat innehållande el och hybridbilsteknik, såg Transportföretagen direkt behovet av att fortbilda yrkeslärarna. Utbildningen som togs fram har nu arrangerats på ett tiotal orter runtom i landet. 165 yrkeslärare utbildades 2020 och ytterligare 140 yrkeslärare kunde utbildas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum