Moment Group

Öppet brev till regeringen: HAR NI LÄMNAT OSS I STICKET?

Dela

Det har nu gått nästan fem månader sedan förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer infördes, vilket mer eller mindre innebar ett näringsförbud mot alla oss i upplevelsebranschen. Medan andra länder inför stödpaket, tidsramar och plan för återöppnande av branschen har ni, Sveriges regering, fortfarande inte gett svar på vårt eller våra branschkollegors rop på hjälp.

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN 19 AUG 2020
ÖPPET BREV TILL REGERINGEN 19 AUG 2020

Pandemin är en svår tid för Sverige på alla plan – för individen, samhället och ekonomin. De flesta branscher har drabbats på ett eller annat sätt. Människor har blivit arbetslösa, och miljonbelopp går förlorade i statskassan. Vi, som bedriver verksamhet inom upplevelseindustrin, var bland de allra första som fick stänga på obestämd tid och som drabbats allra hårdast.

Som regering agerade ni snabbt och konsekvent vid pandemins start vad gäller stödpaket för svenska företag, trots att en stor del av upplevelseindustrin lämnades utanför denna. Men – detta gällde för kvartal två. Vi är nu i kvartal tre och närmar oss med stormsteg en total kollaps i total ovisshet huruvida det kommer nya stödpaket. Många av våra branschkollegor flaggar för att man inte vet hur länge man kan överleva.

Evenemangsbranschen i Sverige omsätter, enligt Oxford Economics, ca 414 miljarder kronor och sysselsätter över 90 000 personer. Vår industri består av ett ekosystem med många yrkeskategorier och näringar som under långa perioder och med stora investeringar underhåller Sverige. Vi är dessutom en viktig motor för andra näringar såsom restaurang, transport och turism. Nu står vi utan jobb och möjlighet till att planera för framtiden. Trots detta kvarstår dyra hyror, stigande personalkostnader och tomma lokaler som snabbt tömmer våra kassor. Av allt att döma verkar vår bransch även bli sist med att öppna upp. Ska vi kunna rädda det som räddas kan, måste vi få stöd – nu. Som politiker behöver ni visa handlingskraft.

Vi ser avundsjukt, men inte missunnsamt, hur våra branschkollegor i andra länder stöttas av sina regeringar för att överleva. Storbritannien skjuter till 18 miljarder kronor i syfte att aktörerna inom kultursektorn bland annat ska kunna arrangera evenemang utomhus eller med tillräcklig social distansering. I Sverige fick kulturrådet 500 miljoner kronor att fördela för att täcka intäktsbortfall. Detta var givetvis varmt välkommet, men väldigt långt ifrån tillräckligt.

Sommaren börjar lida mot sitt slut, men inte pandemin. Många varnar och pratar om en andra våg. Vi fortsätter uppmanas till social distansering, att tvätta händerna, jobba hemifrån och att hålla ut. Men utöver dessa upprepningar ekar det tomt på riktlinjer och en tydlig plan framåt.

Vi anser att vi har visat förståelse, samarbetsvilja och engagemang för den situation vi befinner oss i, samtidigt som vi försöker rädda vår bransch. Vi vill inte fortsätta säga upp våra medarbetare. Vi vill inte skjuta på evenemang och göra besökare besvikna och heller inte kunna stötta och utveckla kulturens fantastiska talanger. Det är nu dags för er, regeringen, att visa handlingskraft.

Vi väntar – fortfarande – svar på hur framtiden kommer se ut, på våra förslag och hur vi ska återstarta branschen. Vårt tålamod börjar ta slut, i takt med våra ekonomiska chanser att överleva. Vi i upplevelsebranschen förtjänar er respekt i form av ett svar som innehåller tidsram, åtgärder och direktiv.

Moment Group AB
VD/Koncernchef Otto Drakenberg

Nyckelord

Kontakter

Bilder

ÖPPET BREV TILL REGERINGEN 19 AUG 2020
ÖPPET BREV TILL REGERINGEN 19 AUG 2020
Ladda ned bild
Otto Drakenberg
Otto Drakenberg
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Öppet brev no. 2: UPPLEVELSEBRANSCHEN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG EN TOTAL KOLLAPS, REGERINGEN MÅSTE GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING - NU!21.9.2020 15:13:36 CESTPressmeddelande

För en månad sedan gick vi ut med ett öppet brev till regeringen som plockades upp av media och spreds i sociala kanaler. Därefter har vi intervjuats om branschens tuffa läge i Nyhetsmorgon i TV4 och en rad olika tidningar samt diskuterat frågan i möten med politiker på riksdagsnivå, med kansliråd på kulturdepartementet och med ordförande i kulturutskottet. De har alla visat ett stort intresse och ställt många frågor för att verkligen förstå branschen och det behov av tidsramar, tydlighet i restriktioner och tillräckliga stödpaket som vi alla desperat efterfrågar. Vi uppskattar dessa dialoger och finns självklart tillgängliga för en fortsättning – men för en hel närings överlevnad krävs handling – och det måste ske NU!

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet18.9.2020 15:57:58 CESTPressmeddelande

Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verk-samheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet. Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020. Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på längre sikt.

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 202024.7.2020 09:13:36 CESTPressmeddelande

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum