Srf konsulterna

Öppet brev till YH-myndigheten: Stor efterfrågan på redovisningskonsulter

Dela

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att säkerställa god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer för ökad lönsamhet.

Framtidsutsikter

De allra flesta företag i Sverige är små och medelstora företag, med ett stort behov av olika former av rådgivning. I de små och familjeägda företagen kan en Auktoriserad Redovisningskonsult vara skillnaden mellan framgång och undergång. Redovisningsbranschen genomgår sedan flera år en stor förändring, där både den tekniska utvecklingen och förändringen av tjänsteutbudet går snabbt. Det innebär att även de efterfrågade kunskaperna och förmågorna hos redovisningskonsulterna förändras.

Det talas ibland om att automatiseringen kommer att leda till att redovisningsekonomer är ett utdöende yrke. Srf konsulternas uppfattning är att behovet i stället fortsätter att öka, vilket bekräftas då det under föregående år startade drygt 1000 st nya redovisningsbyråer. Ju mer automatiserad redovisning, desto större är företagens behov av en klok rådgivare som lotsar genom svåra beslut kring både ekonomi och IT-stöd. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 6 500 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulterna ser därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför.

Coronomin

Under 2020 stod det klart att de helt unika ekonomiska förhållanden som uppkommit som en följd av Coronapandemins framfart över världen gör att alla framtidsprognoser är osäkra. Det vi sett genom täta kontakter med och enkätundersökningar hos Srf konsulternas medlemsföretag under året är att branschen har mer jobb än någonsin. Nya regler, stödåtgärder och förändringar i marknadsförutsättningar gör att företagen behöver mer hjälp än tidigare av sin redovisningskonsult. Det visar också på den viktiga roll vår bransch har i svenskt näringsliv.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas medlemmar sköter ekonomin åt cirka 330 000 företag. Dessutom startas det årligen ca 70 000 nya företag vilket för 2020 hade stigit till 75 000 nya företag. Majoriteten av alla dessa nya företag efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter och många redovisningsbyråer har större efterfrågan från kunder än de kan möta. Parallellt pågår en digitalisering och automatisering som gör att rekrytering av rätt kompetens kräver aktivt arbete i redovisningsbranschen.

Yrkesutbildningar och examen

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att det utbildas fler redovisningskonsulter än tidigare år. Enligt en undersökning som utbildning.se gjort över de 20 mest efterfrågade kompetenserna för ekonomer under 2021, ligger svaret “examen” som nummer ett. En ekonomiutbildning från en YH-utbildning är därför det viktigaste inslaget i mångas CV.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt kommer in i yrkesrollen.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som efterfrågas hos allt fler arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för aktuella kunskaper, flerårig erfarenhet, hög kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill driva sitt företag framåt behöver arbeta tillsammans med en kunnig affärsrådgivare. Interaktionen mellan redovisningskonsult och kund blir allt viktigare för företagens ekonomiska utveckling. Utöver att hjälpa till med bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar god tillväxt av kompetenta redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Lali Fjellström
Branschansvarig Redovisning

Nyckelord

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Om

Srf konsulterna
Srf konsulterna
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se

Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Redovisningsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

SKI genomförde 2019, på uppdrag av Srf konsulternas, en branschstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet av studien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

”De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna, säger Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

De nordiska branschorganisationerna lanserar en gemensam standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag14.10.2021 11:53:14 CEST | Pressmeddelande

Srf konsulterna, branschorganisationen inom redovisning, lön och rådgivning, lanserar tillsammans med systerorganisationerna i Norge och Finland en ny gemensam standard för hållbarhetsrapportering. Standarden, NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, är den första på marknaden som är anpassad för små och medelstora företag.

Öppet brev till Sveriges banker genom Svenska Bankföreningen: När standard riskerar att stranda2.6.2021 13:53:13 CEST | Pressmeddelande

Den 25e i månaden förväntar sig Sveriges anställda ha lönen på sitt bankkonto, oavsett vilken banklösning arbetsgivaren har valt. En förutsättning för att detta ska fungera är att uppgifter från arbetsgivarens lönesystem enkelt kan skickas in till den bank som företaget själv väljer. Därför välkomnar Srf Lönsam, Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna, det standardiseringsarbete som pågår kring bankfilformat. Förutsättningen att lyckas är dock att standarden blir en gemensam standard.

Öppet brev till YH-myndigheten: Högre krav på lönekompetens24.3.2021 14:01:21 CET | Pressmeddelande

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Industri 4.0 med tillhörande förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar såväl samhället som de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och den kunskap som det kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker den teoretiska kompetensen är därför väldigt viktigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum