Örnsköldsviks Kommun

Örnsköldsviks kulturhusförslag – ett centralt nav för möten, skapande och upplevelser

Dela
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats

Den 31 januari presenterades de förslag som den fördjupade utredning och förprojektering av ett kulturhus i Örnsköldsvik kommit fram till. Utredningen visar på lokalbehov hos kommunala verksamheter, föreningsliv och näringsliv. Den tydliggör också att det behövs ett nav – en samlande punkt för kulturen och att det finns stora vinster och utvecklingsmöjligheter med att verka under samma tak.

Med gamla busstationstomten i Örnsköldsvik som första alternativ till placering, föreslår utredningen ett centralt placerat hus med möjlighet att uppleva kultur och med möjlighet att själv skapa kultur. Där ska finnas konsertsal, större och mindre scenrum, konsthall, dans- musik- och dramarum, rum för bild, form och hantverk och vardagsrum att mötas och umgås i. Här ser utredningen en mängd aktörer såväl kommunala, ideella som kommersiella.

– Vi har undersökt en mängd förslag på placering, däribland en ombyggnad av Sliperiet eller en tillbyggnad vid Fjällräven center. Utifrån det vi vet idag förordar vi gamla busstationstomten (Örnsköldsvik 8:27). Det är den placering, tillsammans med Hamnplanen, som uppfyller alla kriterier som framkommit i utredningen, säger projektsamordnare Jenny Ramkrans.

När det gäller organisationsform för ett framtida kulturhus kvarstår en del frågetecken.

– Oavsett vilken eller vilka juridiska former som kommer att förordas i slutrapporten, är det tydligt att det behövs ett brett samarbete för att kunna driva ett hus som innehåller många olika verksamheter, säger kulturstrateg Bettan Edberg.

Utifrån utredningens lokalbehovsanalys behövs cirka 8 000kvm för att svara upp mot behoven.

För att skapa ett kulturhus i Örnsköldsvik visar en tidig och preliminär kostnadskalkyl på att investeringskostnaden blir cirka 300 miljoner kronor.

– Utredningen kring ett kulturhus i Örnsköldsvik har engagerat många ideella krafter som deltagit i dialoger och gett perspektiv på viktiga frågor. Det har varit en styrka och ett stimulerande stöd under hela arbetet, säger kulturstrateg Bettan Edberg.

Utredningen lämnas nu vidare till kultur- och fritidsnämnden som enligt plan tar upp ärendet den 21 mars. Därefter går ärendet vidare och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

– Vår förhoppning är att Örnsköldsvik nu tar att nästa steg mot ett kulturhus som ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus. Där människors behov av att utöva, arrangera och uppleva har en naturlig plats och där kulturhuset är en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen, säger kulturchef Katarina Larsson.

Förslaget i sin helhet finns på ornskoldsvik.se/kulturhus. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på utredningens förslag fram till 14 februari.

YTTERLIGARE INFORMATION 
Jenny Ramkrans, projektsamordnare kulturhusutredningen, 072-514 79 37
Bettan Edberg, kulturstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, 070-226 06 32
Katarina Larsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningens kulturenhet, 070 - 191 28 28

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Ladda ned bild

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik6.3.2018 17:35Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 mars. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se. Projekt för tillväxt genom digitalisering Örnsköldsviks kommun går samman med Sollefteå och Kramfors kommuner och näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Höga Kusten Destination/Höga Kusten Turism i projektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektets mål är att öka små och medelstora företags medvetenhet om de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär och att skapa strategier för att möta dem som kan stärka regionens tillväxt. Projektet pågår under åren 2018-2021 och Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet med totalt 1 800 000 kronor kontant och 225 000 kronor i tid, förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden enligt ansökan. Fortsatt satsning på cleantech Örnsköldsviks kommun fortsätter satsninge

Pressinbjudan: Nya platser för trygghet, vård och omsorg planeras i Sidensjö6.3.2018 07:58Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun presenterar investeringsplaner som syftar till att säkerställa funktionellt boende för äldre och omsorgsbehövande i Sidensjöområdet. Media hälsas välkomna att ta del av planerna Dag och tid: onsdag 7 mars, kl 14:00 - 14:30 ca Plats: Fyrklöverns vård- och omsorgsboende, Angermannus väg 4, Sidensjö Medverkande: representanter från kommunstyrelse, omsorgsnämnd och tjänstepersoner inom omsorg, fastigheter och bostäder.

Örnsköldsvik hyllar guldhjälten Fredrik Lindström26.2.2018 14:12Pressmeddelande

Fredrik Lindström från Bredbyn säkrade med en stark insats på slutsträckan svenskt guld i herrarnas skidskyttestafett i OS. Tillsammans med lagkamraterna Peppe Femling. Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson skapade Fredrik Lindström också idrottshistoria genom att vinna Sveriges första guld i grenen. En prestation väl värd att fira. - En fantastisk insats av Fredrik och hans lagkamrater som Bredbyn, Örnsköldsvik och hela Sverige kan känna stolthet över. Vi bjuder nu in alla Örnsköldsviksbor att vara med och hylla vår OS-hjälte på Stora torget, säger Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande. Onsdag 28 februari, kl 18:00 hyllar Örnsköldsvik sin guldhjälte på Stora torget i Örnsköldsvik. Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande och Anna Sundberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut Hedersdiplom och stjärnask till Fredrik Lindström .

Pressinbjudan: Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Temakväll i Örnsköldsvik22.2.2018 07:32Pressmeddelande

Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Bilderna av Norrland – vad säger de och hur påverkar de oss som lever här? Det är frågor som kommer att belysas och debatteras när Örnsköldsviks kommuns landsbygdsarbete Bygd och stad i balans, tillsammans med Leader Höga kusten och Världsklass Örnsköldsvik, bjuder in intressenter inom stads- och landsbygdsutveckling till en samtalskväll. Inbjudna för att ge sina respektive perspektiv på urbanisering och ruralisering är två namnkunniga personer med olika utgångslägen: Po Tidholm, journalist med landsbygdsfokus, och Lars Westin, professor vid centrum för regionalvetenskap. De kommer att inleda med varsin 30 minuters föreläsning, därefter följer mingel och fika samt ett efterföljande panelsamtal där åhörarna kommer att kunna lämna in frågor. Intressenter inbjudna till arrangemanget är: Bygdsam, Cesam, landsbygdsgruppen, bygderådet, partnerskapet för Världsklass Örnsköldsvik samt förtroendevalda inom Örnsköldsviks kommun. Media hälsas välko

Örnsköldsvik medverkar i samordnat stöd för unga brottsutsatta21.2.2018 08:56Pressmeddelande

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018. Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott. Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har. – Det känns bra att vi nu är igång med

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande19.2.2018 13:14Pressmeddelande

- Det är positivt att Trafikverket nu har valt den sträckning vi har förordat, säger kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Glenn Nordlund om Trafikverkets val av E4-sträckning genom Åsberget. Detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att Åsbergstunneln ska få sin rättmätiga plats i den nationella planen för transportsystemet. Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna. Det är det alternativ som leder bort mest trafik från centrum och därmed har större positiv inverkan på säkerhet, buller och luft. Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra. E4-trafiken genom stadscentrum är ett påtagligt problem och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsviks centrala delar där ambitionen är bland annat att fortsätta att möjliggöra bostadsbyggande. Förutom de miljömässiga problem trafiksituatione

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum