Örnsköldsviks Kommun

Örnsköldsviks kulturhusförslag – ett centralt nav för möten, skapande och upplevelser

Dela
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats

Den 31 januari presenterades de förslag som den fördjupade utredning och förprojektering av ett kulturhus i Örnsköldsvik kommit fram till. Utredningen visar på lokalbehov hos kommunala verksamheter, föreningsliv och näringsliv. Den tydliggör också att det behövs ett nav – en samlande punkt för kulturen och att det finns stora vinster och utvecklingsmöjligheter med att verka under samma tak.

Med gamla busstationstomten i Örnsköldsvik som första alternativ till placering, föreslår utredningen ett centralt placerat hus med möjlighet att uppleva kultur och med möjlighet att själv skapa kultur. Där ska finnas konsertsal, större och mindre scenrum, konsthall, dans- musik- och dramarum, rum för bild, form och hantverk och vardagsrum att mötas och umgås i. Här ser utredningen en mängd aktörer såväl kommunala, ideella som kommersiella.

– Vi har undersökt en mängd förslag på placering, däribland en ombyggnad av Sliperiet eller en tillbyggnad vid Fjällräven center. Utifrån det vi vet idag förordar vi gamla busstationstomten (Örnsköldsvik 8:27). Det är den placering, tillsammans med Hamnplanen, som uppfyller alla kriterier som framkommit i utredningen, säger projektsamordnare Jenny Ramkrans.

När det gäller organisationsform för ett framtida kulturhus kvarstår en del frågetecken.

– Oavsett vilken eller vilka juridiska former som kommer att förordas i slutrapporten, är det tydligt att det behövs ett brett samarbete för att kunna driva ett hus som innehåller många olika verksamheter, säger kulturstrateg Bettan Edberg.

Utifrån utredningens lokalbehovsanalys behövs cirka 8 000kvm för att svara upp mot behoven.

För att skapa ett kulturhus i Örnsköldsvik visar en tidig och preliminär kostnadskalkyl på att investeringskostnaden blir cirka 300 miljoner kronor.

– Utredningen kring ett kulturhus i Örnsköldsvik har engagerat många ideella krafter som deltagit i dialoger och gett perspektiv på viktiga frågor. Det har varit en styrka och ett stimulerande stöd under hela arbetet, säger kulturstrateg Bettan Edberg.

Utredningen lämnas nu vidare till kultur- och fritidsnämnden som enligt plan tar upp ärendet den 21 mars. Därefter går ärendet vidare och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

– Vår förhoppning är att Örnsköldsvik nu tar att nästa steg mot ett kulturhus som ska vara en samlingspunkt för kommunens kulturliv där tillgänglighet i alla dess aspekter, inkludering, mångfald och kreativitet står i fokus. Där människors behov av att utöva, arrangera och uppleva har en naturlig plats och där kulturhuset är en självklar mötesplats för boende och besökare i kommunen, säger kulturchef Katarina Larsson.

Förslaget i sin helhet finns på ornskoldsvik.se/kulturhus. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på utredningens förslag fram till 14 februari.

YTTERLIGARE INFORMATION 
Jenny Ramkrans, projektsamordnare kulturhusutredningen, 072-514 79 37
Bettan Edberg, kulturstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, 070-226 06 32
Katarina Larsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningens kulturenhet, 070 - 191 28 28

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Inspirationsskiss - kulturhuset som mötesplats
Ladda ned bild

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum