Lantbrukarnas Riksförbund

Över 500 tamdjur revs av varg och lo förra året

Dela

Antalet vargdödade tamdjur i Sverige ökade för andra året i rad. I hela landet attackerades 550 djur i 126 olika attacker förra året. Det är ett trendbrott. Efter några års nedgång ökar nu antalet djur som angrips av varg, samtidigt som skador orsakade av lodjur är på nedåtgående.

Nya siffror för rovdjursrivna tamdjur från SLU:s Viltskadecenter, visar att vargen för första gången på tio år står för fler attacker än från lodjur. Statistiken baseras på anmälningar till länsstyrelsen i respektive län, och innehåller bara sådana angrepp där det kunnat bekräftas att ett rovdjur ligger bakom attacken. I statistiken ingår attacker av de stora, skyddade rovdjuren (varg, lo, björn, järv och örn). Exempelvis minkars och rävars attacker på fjärderfä ingår alltså inte.

– Men statistiken är bara en del av sanningen. Det finns ett mörkertal eftersom långt ifrån alla angrepp och störningar rapporteras. Anledningen är att många djurägare vill undvika offentligheten av rädsla för att bli attackerade av djurrättsaktivister, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Som djurägare utsatt för rovdjursattacker går det nämligen idag inte att få sina personuppgifter sekretessbelagda i kontakterna med länsstyrelserna. Oron för att bli utsatt för trakasserier är stor.

– Tyvärr är det så att om man inte vågar anmäla så tvingas man även avstå möjligheten till ersättning. Många väljer ändå det för att slippa allt ifrån tidskrävande utredning och administration till att synas offentligt, säger Palle Borgström.

Rovsjursattacker drabbar jordbrukare över hela landet, men med stora regionala skillnader. Hälften av de djur som attackerats av vargar det senaste decenniet finns i fyra län: Värmland, Dalarna, Örebro och Västra Götaland. På motsvarande sätt fanns majoriteten av de djur som drabbades av loattacker i Västra Götaland, Västernorrland, Stockholm och Uppsala. Örnattackerna sker i stort sett uteslutande på Gotland, och björnattackerna i Jämtland, Dalarna och Gävleborgs län.

Länsstyrelserna betalade under fjolåret ut totalt 2,2 miljoner kronor i ersättning för rovdjursskador. I den summan ingår även ersättning för skadade bikupor och ensilage, i de län där sådana angrepp förekommit. Ytterligare 7,7 miljoner betalades ut i bidrag till skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursstängsel kring beteshagar.

Statistiken om dödade, skadade och saknade djur är egentligen bara en del av problemet. En rovdjursattack mot djuren kan även innebära att år av viktigt avelsarbete spolieras. Men den kanske allra största konsekvensen med rovdjur i närheten av tamdjur är osäkerheten. Många bönder vittnar om stressade och skrämda djur, det gäller främst får men i alltmer ökad omfattning även nöt och häst, utan att dessa problem finns med i statistiken.

– En ensam vandringsvarg kan riva eller skrämma många djur. Att leva i eller nära ett revir med vargen ständigt närvarande ger en ständig oro och är en psykisk påfrestning, säger Palle Borgström.

Just osäkerheten påverkar framtidstron hos djurhållare och kan vara avgörande för om man vågar utveckla och investera i sin djurproduktion – många avvecklar i stället idag. Betesmarker läggs ner och växer igen och även åkrar i utsatta lägen, särskilt i skogs och mellanbygd.

Så många djur har attackerats – unik statistik från tio år

LRF har sammanställt statistik från SLU om rovdjursattacker på tamdjur från den senaste tio åren. I statistiken ingår alla rovdjursattacker som anmälts till, och besiktigats av länsstyrelserna i respektive län, och som drabbat tamdjur. Här ingår dock inte attacker på ren eller hund. Den statistiken förs separat.

Bilden: Vargdödat får. Foto: Jens Frank, Viltskadecenter

Antal attackerade djur per län, 2020

 

 

Björn

Lo

Varg

Örn

Blekinge

0

6

0

0

Dalarna

0

1

1

0

Gotland

0

0

0

12

Gävleborg

1

15

24

0

Halland

0

4

85

0

Jämtland

7

0

0

0

Jönköping

0

10

51

0

Kalmar

0

3

0

0

Kronoberg

0

9

11

0

Norrbotten

0

0

0

0

Skåne

0

4

31

0

Stockholm

0

0

5

0

Södermanland

0

2

31

0

Uppsala

0

12

15

0

Värmland

0

0

68

0

Västerbotten

1

0

0

0

Västernorrland

4

0

0

0

Västmanland

0

0

0

0

Västra Götaland

0

34

48

0

Örebro

0

0

27

0

Östergötland

0

18

13

0

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF: EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential16.7.2021 14:59:51 CEST | Pressmeddelande

EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte utnyttja ett brukande av skogen som stor resurs, förslaget missar de sociala och ekonomiska värdena. Det är ju engagemanget i familjeskogsbruk för att förvalta skogen för kommande generationer som är garanten för att skydda både miljö och ekonomiska värden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Viktiga klimatambitioner – men riskabelt för svenskt skogs- och jordbruks framtid14.7.2021 16:03:04 CEST | Pressmeddelande

EUs gemensamma klimatpaket för att halvera koldioxidutsläppen till 2050 presenterades idag. – Vi välkomnar ambitionerna men det är mycket viktigt att ambitionerna om att ökad kolinbindning i mark och skog inte ska kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Dessutom ser vi att EU-kommissionen snarare verkar fokusera på att bevara och skydda istället för att skapa flera incitament för det aktiva jord- och skogsbruket att producera ännu mer klimatnyttor, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Trädgårdsnäringen växer så att det knakar2.7.2021 09:29:16 CEST | Pressmeddelande

Den svenska trädgårdsnäringen fortsätter att visa positiv utveckling. På fem år har omsättningen ökat med 1,5 miljarder kronor. Användningen av fossila bränslen har även minskat med 30 procent. Det visar årets branschöversikt från Jordbruksverket. – Det är glädjande att vår produktivitet och miljömedvetenhet har ökat, det stärker vår konkurrenskraft mot importgrönsaker, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRF:s trädgårdsdelegation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum