Solna stad

Överdäckning av Solna station

Dela

Arenastaden, Råsunda och Hagalund ska länkas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över vid Solna station. Samtidigt skapas ett nytt torg, bostäder, förskola och arbetsplatser, som skapar en tryggare och mer levande stadsmiljö vid Solna station. Det beslutade kommunstyrelsen den 14 februari och byggnadsnämnden fick i uppdrag att genomföra planläggningen av den första etappen.

Illustration: BAU
Illustration: BAU

- Det är positivt att vi äntligen kommer vidare med den viktiga omvandlingen av området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solnas station blir en mer tillgänglig och funktionell kollektivtrafikknutpunkt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Förslaget för utvecklingen av Solna stationsområde innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över.
Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Nya bostäder, förskola och arbetsplatser

Den första etappen av utvecklingen av Solna stationsområdet, som nu kommer att planläggas, möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.


Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp. Överdäckningen beräknas kosta 140 miljoner kronor, varav exploatörerna på västra och östra delen av järnvägen ska dela på kostnaden.

Solna station idag

Solna station är redan idag en av Stockholmsregionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Här samsas fjärr- och regionaltåg med pendeltåg och Arlanda Express, tvärbanan och bussar. Genom utvecklingen av Arenastaden, utbyggnaden av tunnelbanan med en ny tunnelbanestation och utökad busstrafik kommer platsen att användas av ännu fler resande i framtiden. Det finns därför ett behov av att skapa större ytor och förbättra funktionaliteten, orienterbarheten och tryggheten i området. Det finns också ett behov av att förbättra tillgänglighet och möjlighet till cykel- och gångtrafik i området.

Bilder

Illustration: BAU
Illustration: BAU
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum