IT&Telekomföretagen

​Pär Fors ny styrelseordförande för IT&Telekomföretagen

Dela
David Mothander förbundsdirektör och Pär Fors styrelseordförande IT&Telekomföretagen vid årsmötet 2017
David Mothander förbundsdirektör och Pär Fors styrelseordförande IT&Telekomföretagen vid årsmötet 2017
 
 

Pär Fors, Sverigechef CGI, valdes idag till ny styrelseordförande i IT&Telekomföretagen inom Almega, vid årsmötet i Stockholm. Samtidigt invaldes två nya styrelseledamöter: Sofia Gerstenfeld, Vd Visma Enterprise och David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

- Möjligheterna i digitaliseringens fotspår gör att IT och telekom idag betyder mer än någonsin för alla företag och organisationer – liksom för dess medarbetare, och oss alla som konsumenter och medborgare. Efter nära 25 år i IT-branschen är jag mycket glad över, men också ödmjuk inför, att som ordförande få bidra till att IT&Telekomföretagen fortsätter att vara en stark drivkraft i att ge branschen rätt förutsättningar och därmed stärka hela Sveriges konkurrenskraft, säger Pär Fors om utnämningen till styrelseordförande.

- Det är med stor glädje jag välkomnar vår nya ordförande. Trots sin långa erfarenhet från branschen så har Pärs relativt korta engagemang i vår styrelse präglats av energi och nytänkande. Jag ser mycket fram emot att driva IT&Telekomföretagen in i framtiden tillsammans med honom, säger David Mothander förbundsdirektör sedan april i år.

- Att Hélène Barnekow från Telia Sverige samtidigt tackat ja till att vara vice ordförande är också glädjande och stärker styrelsen betydligt. Samtidigt konstaterar jag med tacksamhet att Staffan Hanstorp kvarstår i styrelsen, vilket givet hans långa och förtjänstfulla tid som ordförande är värdefullt och borgar för kontinuitet i vårt arbete.

IT&Telekomföretagens styrelse 2017

Ordförande Pär Fors CGI Sverige

Vice ordförande Hélène Barnekow Telia Sverige AB Omval

Stefan Bäcktorp Bredbandsgruppen AB Omval

Anders Englund Attentec AB Omval

Staffan Hanstorp Addnode Group AB Omval

Patrik Hofbauer Telenor Sverige AB Omval

Per Johanson Tieto Sweden AB Omval

Magnus Larsson Expander Business Consulting AB Omval

Ulf Pehrsson Ericsson AB Omval

Johan Rittner IBM Svenska AB Omval

Thorbjörn Sagner Eltel Networks Infranet AB Omval

Karin Schreil Jonsson Fujitsu Sweden AB Omval

Anna Wikland Google AB Omval

Sofia Gerstenfeld Visma Enterprise AB Nyval

David Mothander IT&Telekomföretagen Nyval

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Bilder

David Mothander förbundsdirektör och Pär Fors styrelseordförande IT&Telekomföretagen vid årsmötet 2017
David Mothander förbundsdirektör och Pär Fors styrelseordförande IT&Telekomföretagen vid årsmötet 2017
Ladda ned bild

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är idag ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare, och är ett av sju samverkande förbund inom Almega.

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

Almedalen: Livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige26.6.2018 08:24Pressinbjudan

Digital kompetensförsörjning är en central utmaning för Sverige om vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Digitaliseringsrådet efterfrågar en vision för de högre lärosätena och IT&Telekomföretagen befarar ett underskott på 70 000 digitala specialister år 2022. Det måste börja hända saker nu. Men vem tar ansvar och vad gör regeringen? Välkommen till IT&Telekomföretagens seminarium i Almedalen!

Inbjudan till Kompetensföretagens tält, Järvaveckan den 13 juni kl. 16:00-16:45: Så vill åttondeklassare från Kista grundskola öka intresset för demokrati12.6.2018 09:38Pressinbjudan

Onsdagen den 13 juni kl. 16:00 kommer åttondeklassare från Kista grundskola presentera sitt vinnande bidrag i tävlingen We can make IT. Målet med tävlingen är att öka ungdomars intresse för demokrati och att förändra bilden av vad IT kan användas till. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv och presenteras under Järvaveckan.

IT&Telekomföretagen kräver kommission för livslångt lärande27.4.2018 09:13Nyheter

Digitaliseringen förändrar Sverige och världen i allt snabbare takt. Ska vi kunna fortsätta att konkurrera på en global marknad måste framtidens utbildningssystem vara mycket mer flexibelt. I Sverige kommer det att saknas 70 000 IT-experter år 2022, motsvarande siffra på EU-nivå är 1 000 000. Därför presenterar IT&Telekomföretagen idag ett manifest för livslångt lärande samt en rad andra åtgärder.

Målmedvetet arbete ger bättre jämställdhet än snittet i IT- och telekombranschen8.3.2018 13:45Pressmeddelande

Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige, såväl på medarbetar- som chefs- och VD-nivå. Men det finns undantag: de företag som deltagit i IT&Telekomföretagens ledarskaps- och förändringsprogram Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt.

Underskott på 70 000 personer med IT-kompetens hotar svensk tillväxt22.11.2017 14:52Pressmeddelande

Den genomgripande digitaliseringen har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Nu hotas den fortsatta tillväxten av sektorn av bristen på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Världsekonomin i stort går alltmer från ett läge där den stora bristvaran var fysiskt kapital till att den stora bristvaran är ”humant kapital” i form av kvalificerade experter. Detta tillsammans med det faktum att stora delar av digitaliseringsprocessen ännu ligger framför oss och att behovet av kompetens på området ökar exponentiellt, gör kompetensbristen inom IT-sektorn/den digitala sektorn till en av vår tids största utmaningar. ”IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens” är IT&Telekomföretagens tredje kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn,

​Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutningsfrågor26.10.2017 07:00Pressmeddelande

Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumentstöd kring fiberanslutning. Foto: IP-Only/Jalle Torbjörnsson Telekområdgivarna, som ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av operatörer inom tv, telefoni och bredband, utvidgar nu sitt erbjudande till att omfatta opartisk och kostnadsfri rådgivning för konsumenter om fiberanslutningsfrågor i tillägg till frågor om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Tills nu har det saknats en oberoende instans för konsumenter att vända sig till och få opartisk information från kring frågor om fiberdragning. Tack vare finansiering från IP-Only, Telia, Telenor, Com Hem, Svensk Infrastruktur och Svenska Stadsnätsföreningen kan Telekområdgivarna nu erbjuda konsumenter stöd och rådgivning även på detta område. - Jag är glad över att konsumenter inom kort, tack vare de sex finansiärerna, på samma sätt som vid frågor om telefoni och tv kan få

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum